Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

    Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

(xaydungdang.org.vn) Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nội dung tự phê bình và phê bình. ...

1138 view Xem chi tiết

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Hà Huy Tập và Đại hội lần thứ ...

    Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Hà Huy Tập và Đại hội lần thứ  ...

Hà Huy Tập là một trong những nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, với tư duy sắc sảo và tính luận chiến cao, thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ ...

3110 view Xem chi tiết

Thực hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cơ sở.

    Thực hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cơ sở.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng; là một nguyên tắc, nội dung sinh hoạt chi bộ; là vũ khí sắc bén ...

6229 view Xem chi tiết

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

    Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng; là một nguyên tắc, nội dung sinh hoạt chi bộ; là vũ khí sắc bén ...

1514 view Xem chi tiết

Cách mạng tháng tám 1945 và một thời đại mang tên Hồ Chí Minh

    Cách mạng tháng tám 1945 và một thời đại mang tên Hồ Chí Minh

Cách mạng tháng Tám 1945 mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại của sự nghiệp giải phóng đất nước ra khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân phương ...

1445 view Xem chi tiết

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

    Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với việc triển khai  Nghị quyết Đại hội  ...

Nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ...

1463 view Xem chi tiết

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2016) : Nghĩ về hai chữ ...

    Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2016) : Nghĩ  ...

Đến nay, sau 86 năm thành lập, hai chữ Đảng ta tuy rất đỗi gần gũi, quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết một cách ...

2223 view Xem chi tiết

Học tập và làm theo Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

    Học tập và làm theo Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững  ...

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: đoàn kết làm nên sức mạnh, đoàn kết là điểm then chốt, là cội nguồn của thành công, là mục tiêu để phấn đấu, ...

3153 view Xem chi tiết

Cán bộ, đảng viên học tập tấm gương của Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, ...

    Cán bộ, đảng viên học tập tấm gương của Bác về “Đoàn kết, xây dựng  ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta, nhờ đoàn kết chặt chẽ mà Đảng ta đã ...

2751 view Xem chi tiết

Chi bộ Hải quan Hồng Lĩnh: Gắn học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính ...

    Chi bộ Hải quan Hồng Lĩnh: Gắn học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm  ...

Thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học ...

1557 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7