Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  323 văn bản Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 1066/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1066/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan
2 1068/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1068/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Cục Tài vụ - Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan
3 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
4 14/CT-TTg 14/05/2016 Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
5 03-kl/tw 13/05/2016 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"
6 03-KL/TW 13/05/2016 Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"
7 23-KH/TU 12/05/2016 Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 12/5/2016 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
8 20/2016/QĐ-TTg 11/05/2016 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
9 6136/BTC-TCHQ 09/05/2016 Công văn 6136/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc trừ lùi C/O
10 18/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Quyết định 18/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
11 69/2016/TT-BTC 06/05/2016 Thông tư 69/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phục vụ hoạt động dầu khí
12 908/QĐ-BTC 29/04/2016 Quyết định 908/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý Nhà nước về hải quan
13 819/QĐ-BTC 13/04/2016 Quyết định 819/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
14 14/2016/QĐ-UBND 12/04/2016 Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế về mua, bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
15 20/2016/NĐ-CP 30/03/2016 Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
16 51/2016/TT-BTC 18/03/2016 Thông tư 51/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
17 48/2016/TT-BTC 17/03/2016 Thông tư 48/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
18 3357/BTC-TCT 14/03/2016 Công văn 3357/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật
19 02/2016/TT-BCT 11/03/2016 Thông tư 02/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016
20 1275/BYT-TB-CT 11/03/2016 Công văn 1275/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đề nghị thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Thông tư 30/2015/TT-BYT của Bộ Y tế