Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  323 văn bản Trang: 11 12 13 14 15 16 17
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng
2 114/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Nghị định 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
3 16120/BTC-TCHQ 02/11/2015 Công văn 16120/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu
4 31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
5 108/2015/NĐ-CP 28/10/2015 Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
6 9835/TCHQ-TXNK 23/10/2015 Công văn 9835/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm xuất - tái nhập
7 3234/QĐ-TCHQ 22/10/2015 Quyết định 3234/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
8 9816/TCHQ-TXNK 22/10/2015 Công văn 9816/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng magiê sulphat
9 19/2015/TT-NHNN 22/10/2015 Thông tư 19/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10 2181/QĐ-BTC 20/10/2015 Quyết định 2181/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
11 96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
12 01-NQ/ĐH 18/10/2015 Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII
13 16/CT-BCT 13/10/2015 Chỉ thị 16/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm 2015
14 157/2015/TT-BTC 08/10/2015 Thông tư 157/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
15 13865/BTC-TCHQ 05/10/2015 Thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa TN-TX cung ứng cho tàu biển quốc tế
16 139/2015/TT-BTC 03/10/2015 Thông tư 139/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
17 15/2015/TT-NHNN 02/10/2015 Thông tư 15/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
18 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
19 152/2015/TT-BTC 02/10/2015 Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
20 85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ