Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin hoạt động

Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Áng: Tổ chức Hội nghị Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2017

    Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Áng: Tổ chức Hội nghị Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2017

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh, chiều ngày 10/10/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng tổ chức Hội nghị đối thoại ...

2047 view Xem chi tiết

Công khai các văn bản, quy định liên quan đến thuế và lệ phí

    Công khai các văn bản, quy định liên quan đến thuế và lệ phí

2188 view Xem chi tiết

Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

    Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

Kính gửi cộng đồng doanh nghiệp Trước hết, Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một ...

3847 view Xem chi tiết

Giới thiệu về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan – ...

    Giới thiệu về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan –  ...

Giới thiệu nội dung cần chú ý trong Quy chế phối hớp thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trong ngành Hải quan

8626 view Xem chi tiết

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

    Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là một nội dung hoạt động quan trọng của các nền hải quan hiện đại theo khuyến nghị của Tổ chức ...

2509 view Xem chi tiết

Chuyên đề: Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

    Chuyên đề: Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện  ...

Ngành Hải quan trong giai đoạn trước đây thường được nhắc đến với nhiệm vụ chủ yếu là thu thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; ...

3381 view Xem chi tiết

Hương Sơn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn

    Hương Sơn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/1, UBND huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ...

3568 view Xem chi tiết

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Ban Cải cách hiện đại hóa

    Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Ban Cải cách hiện đại hóa

Làm việc với Ban Cải cách hiện đại hóa về công tác phát triển quan hệ đôi tác Hải quan - Doanh nghiệp

2775 view Xem chi tiết

Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp

    Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp

Thiết lập quan hệ đối tác giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp được ngành Hải quan xác định là một nhiệm vụ và nền tảng cơ bản để thiết lập ...

9466 view Xem chi tiết

Mời doanh nghiệp tham dự hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành

    Mời doanh nghiệp tham dự hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên  ...

Trong hai ngày 14/8 và 17/8/2015, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án USAID GIG tổ chức hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) ...

2489 view Xem chi tiết