Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “nói đi đôi với làm”

12/23/2016 9:26:18 AM

          Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt nam và của cả nhân loại, Người là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, bởi vì người luôn gần dân, sâu sát, gần gũi, lắng nghe, tôn trọng và học hỏi nhân dân. Yêu nước, thương dân, suốt đời vì dân, vì nước là suy nghĩ nhất quán, thường trực trong con người Bác. Đây là tư tưởng, đạo đức, nhân cách bên trong của Người hiện rõ nét đặc trưng luôn chăm lo, tăng cường mối liên hệ gắn kết với nhân dân, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng;

Phong cách Hồ Chí Minh là thể hiện những đặc trưng giá trị mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, được thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả, giản dị mà Người để lại cho dân tộc ta, là một chỉnh thể với nội dung ý nghĩa, phát triển theo lôgíc đi từ suy nghĩ đến nói, viết và biểu hiện qua hoạt động sống hàng ngày, trong đó phong cách “Nói đi đôi với làm” được hiện rõ trong tâm trí của một vị lãnh tụ luôn toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, vì nước, vì dân mà hy sinh quên mình;

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng sự thống nhất giữa lời nói với việc làm, coi đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng. Bản thân Người là tấm gương sáng ngời về nói đi đôi với làm.Người đã từng nói một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.Thể hiện “Nói đi đôi với”. Do vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, ở mọi nơi; nói phải đi đôi với làm, để quần chúng noi theo. Nói đi đôi với làm là một nội dung đạo đức truyền thống và là đạo lý của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: Nói đi đôi với làm, đối lập với nói mà không làm của những người hứa suông hoặc “nói một đằng, làm một nẻo” của những kẻ cơ hội thành một nội dung của tư cách người cách mạng. Thực tế cho thấy, nếu một cán bộ, đảng viên “nói một đằng, làm một nẻo” thì trước cái nhìn của nhân dân không còn là người tiên phong,gương mẫu nữa, và có tuyên truyền sẽ chẳng ai nghe, vận động chănge ai làm. Như vậy, chính họ đã tự đánh mất vai trò của người lãnh đạo. Vì vậy, muốn hướng dẫn nhân dân, thì bản thân mình phải là người gương mẫu, đi đầu để mọi người làm theo, Ngược lại bản thân mình không gương mẫu thì không thể nói ai được. Bác nói mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.Chính vì thế, Người nhắc nhở đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nói đi đôi với làm, thể hiện trên cả ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với việc:

 Đối với mình: phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày;

 Đối với người: luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, khoan dung, độ lượng; thật thà, không dối trá, lừa lọc; 

Đối với việc: dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc cũng để việc công lên trên, lên trước việc tư.

Tư tưởng, đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, Học tập và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mặt thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình.

Hiện nay, một số Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, Chấp hành kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo…  

 Để khắc phục và đẩy lùi tình trạng nói không đi đôi với làm gây ra, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cần thấm nhuần sâu sắc quan điểm Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm” không chỉ là nguyên tắc, đạo đức, lẽ sống mà còn là biểu hiện của sự gương mẫu, trong sáng của mỗi con người. Vì thế, nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được “nói một đằng, làm một nẻo”. “Nói đi đôi với làm” phải thực hiện đồng bộ, nhất quán từ trên xuống dưới, đề cao vai trò người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị./.

  Đình Thức-Đội KSHQ sưu tầm theo Hồ Chí Minh: Toàn tập; Tạp chí cộng sản

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

Tin cùng chuyên mục