Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải tiếp tục phát huy tinh thầnChỉ thị 05 của Bộ Chính trị

2/20/2017 10:35:22 AM

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tại Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, lập trường tư tưởng đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đơn vị đã chú trọng đến vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, vai trò của người đứng đầu. Gắn làm theo Bác với việc không ngừng đổi mới lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho các doanh nghiệp. Kết quả đạt được thể hiện ở từng lĩnh vực công tác và trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều cán bộ, đảng viên luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân, Doanh nghiệp, được người dân, Doanh nghiệp trên địa bàn đánh giá cao.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa 12) đã ban hành Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chỉ thị 05 là sự phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa 11), từ đó nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cá nhân, đơn vị, địa phương.

Với toàn thể cán bộ công chức Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải việc học tập và làm theo Bác chỉ từ những việc nhỏ: Vệ sinh khuôn viên cơ quan sạch sẽ, góp thức ăn thừa để giúp cho gia đình nghèo chăn nuôi gà, lợn; thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năng, cải thiện bữa ăn hàng ngày bằng cách trồng rau, nuôi gà… Và trong thời gian tới, đơn vị xác định tiếp tục đưa những hoạt động học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Ngay trong những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017 Chi cục trưởng Nguyễn Mạnh Hướng đã quán triệt:“Thời gian tới Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải lên kế hoạch cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ công chức trong đơn vị, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực vô giá trong việc xây dựng nét sinh hoạt văn hóa tới toàn thể cán bộ công chức Chi cục Xuân Hải, trong đó chú trọng vào những việc nhõ nhặt nhất trong cuộc sống, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giúp đỡ hộ nghèo, dân vận đúng với tinh thần cốt lõi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05 có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn và là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do vậy việc đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 05 là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam hành động để Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần vào sự phát triển bền vững của Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh./.

 

 

Như Sơn-Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải

 

 

Tin cùng chuyên mục