Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC

3/15/2017 8:16:08 AM

 Vào lúc 9g-11g ngày 04/4/2017, Báo Hải quan sẽ tổ chức buổi "Giao lưu trực tuyến giữa Lãnh đạo Tổng cục Hải quan với bạn đọc Báo Hải quan về sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC" trên báo Hải quan điện tử (tại địa chỉ www.baohaiquan.vn) với chủ đề: "Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC".

Những nội dung độc giả có thể đặt câu hỏi bao gồm:

- Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC;

- Những điểm mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC;

- Những lợi ích mà doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhận được khi sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tin cùng chuyên mục