Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Gỡ vướng thủ tục hủy tờ khai hải quan

8/27/2015 7:33:12 AM

             Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị hải quan địa phương trong việc thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan.

 
IMG 0788
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: Hồng Vân
                  Cụ thể, theo phản ánh của hải quan địa phương, liên quan đến thủ tục hủy tờ khai, khoản 2 điểm a Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có nội dung quy định trách nhiệm của người khai hải quan là phải nộp các chứng từ chứng minh thực tế hàng hóa không XK, NK. Tuy nhiên, Thông tư chưa quy định những giấy tờ gì.

           Theo Tổng cục Hải quan, Thông tư không quy định được cụ thể các chứng từ theo từng trường hợp do nội dung đề nghị hủy rất đa dạng, các chứng từ chứng minh có thể do người khai hải quan tự có hoặc do các cơ quan khác cung cấp.

         Ví dụ: Đối với hàng hóa XK có xác nhận của hãng tàu về việc hàng hóa của người khai hải quan chưa được đưa lên tàu…; đối với hàng hóa NK có xác nhận không có thông báo hàng đến của hãng tàu; văn bản xác nhận không giao hàng của chủ hàng nước ngoài...

           Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan căn cứ vào tình hình cụ thể của từng lô hàng để xem xét, kiểm tra các chứng từ chứng minh tương ứng để chấp thuận thông tin đề nghị hủy.

N.Linh. Nguồn baohaiquan.vn

Tin cùng chuyên mục