Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

5/17/2017 10:45:35 AM

Cùng với các tập thể, đơn vị trong toàn Cục, Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan đã triển khai chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành và các phong trào thi đua. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của mỗi CBCC, Đảng viên trong Chi bộ.

 

Để việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, thiết thực, đạt hiệu quả Cấp ủy Chi bộ Đội KSHQ đã cụ thể hóa các nội dung, chủ đề phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, bằng nhiều hình thức phong phú như: kể chuyện, xem phim tài liệu về Bác, những việc làm cụ thể của Bác, tư tưởng của Bác,….. Bên cạnh đó, Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch làm theo cụ thể căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, xếp loại cán bộ công chức, đảng viên hàng năm.

Cùng với nhiều cách triển khai linh động, sáng tạo của đơn vị, việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo những hiệu ứng tích cực giúp cho cán bộ công chức, đảng viên  tham gia một cách chủ động, hiệu quả. Đặc biệt, qua những buổi sinh hoạt định kỳ của đơn vị đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên, tự liên hệ với thực tiễn, với bản thân, qua đó có kế hoạch tự học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn quan trọng trong việc học tập theo gương Bác là việc rèn luyện mình để trở thành tấm gương đạo đức, tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, hiệu quả; động viên giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Được sự quan tâm của cấp Ủy, tập thể Lãnh đạo Cục, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định của ngành nói chung, của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, nên Chi bộ Đội KSHQ đã kịp thời phát hiện và động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Cách làm này đã phát huy tinh thần thẳng thắn, dân chủ, bày tỏ quan điểm, kinh nghiệm để hiểu sâu hơn những lời dạy của Bác về xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức, Đảng viên trong Chi bộ.

Đến nay, các nội dung việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, là việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cá nhân đảng viên, CBCC.

Tuy rằng, qua thời gian 1 năm thực hiện bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhưng việc đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những thay đổi cơ bản, tích cực về nhận thức, hệ tư tưởng, hành động của mỗi CB đảng viên Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

                                       Nguyễn Văn Xuân – Đội KSHQ

 

Tin cùng chuyên mục