Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Kết quả khảo sát sự hài lòng của DN là kênh thông tin để hải quan tiếp tục cải cách

5/23/2017 7:24:12 AM

 HQ Online)-Đây là chỉ đạo của Phó Tổng trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh tại cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, ngày 19/5, nhằm trao đổi về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của DN về thủ tục hải quan năm 2016 do VCCI công bố mới đây.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh họp với các đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan.

Theo đó, tại hội thảo công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của DN năm 2016 (do VCCI tổ chức ngày 27/4), nhiều chỉ số đánh giá của DN về cải cách TTHC hải quan có nhiều cải thiện đáng kể so với năm 2015. Về phương diện tiếp cận thông tin quy định về hải quan và TTHC hải quan, các DN tham gia cuộc khảo sát năm 2016 đánh giá tích cực về các phương thức tiếp cận thông tin về TTHC hải quan.

Cụ thể, có trên 90% DN hài lòng/hoàn toàn hài lòng về việc tiếp cận thông tin TTHC hải quan qua trang web hải quan, cũng như các lớp tập huấn hoặc đối thoại hải quan. Về đánh giá thông tin TTHC hải quan mà DN đã tiếp cận, 86% DN cho biết cơ quan Hải quan cung cấp thông tin thống nhất, 84% đánh giá thông tin sẵn có, dễ tìm và 87% DN cho biết các biểu mẫu TTHC hải quan dễ điền, 77% DN cho biết cơ quan Hải quan cung cấp thông tin cho DN nhanh chóng, kịp thời và 74% DN cho biết thông tin đơn giản, dễ hiểu.

Hai khía cạnh được cải thiện đáng kể so với năm 2015 là tiêu chí đánh giá biểu mẫu TTHC hải quan dễ điền (tăng 10%) và thông tin cơ quan Hải quan cung cấp là thống nhất (tăng 9%).

Kết quả khảo sát cho thấy, phần đông DN cho rằng thực hiện những  thủ tục hành chính không quá khó, chỉ mức bình thường. Thủ tục nộp thuế có tỷ lệ doanh nghiệp cho biết là dễ thực hiện cao nhất, 29%, kế đến là kiểm tra hồ sơ (12%). Tuy nhiên, một số thủ tục có tỷ lệ DN đánh giá là khó thực hiện còn tương đối cao: thủ tục hoàn thuế (29%), thủ tục xét miễn thuế (26%), giải quyết khiếu nại (21%).

Bên cạnh những chỉ số cải cách TTHC hải quan được DN đánh giá cao thì vẫn có những chỉ số chưa được cải thiện. Chẳng hạn, đánh giá về sự phục vụ của công chức hải quan, mức độ thực hiện kỷ cương của công chức hải quan trong năm 2016 chưa có sự cải thiện so với năm 2015. Chỉ có chỉ tiêu đánh giá CBCC hải quan văn minh, lịch sử khi tiếp xúc tăng nhẹ so với năm 2015 (+2%). Trong khi đó, vẫn có 31% DN khảo sát cho biết có chi trả chi phí không chính thức trong quá trình thực hiện TTHC hải quan, 31% DN trả lời không biết và 38% DN cho biết không chỉ trả…

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát năm 2016 của VCCI cũng chỉ ra những bất cập về kiểm tra chuyên ngành như: Kiểm tra chuyên ngành quá nhiều (93%), quy định không phù hợp với thực tế (89%), thời gian theo quy định quá dài (81%)…

Theo Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, kết quả khảo sát đã nêu lên rất nhiều mặt cải cách thủ tục hành chính hải quan đã được tiến triển theo hướng tích cực, tuy vậy vẫn còn có những mặt chưa có nhiều cải thiện, thậm chí còn thụt lùi. Đây là một kênh thông tin để cơ quan Hải quan nhìn lại kết quả thực thi nhiệm vụ trong thời gian qua, những điểm cần tiếp tục phát huy, những vấn đề cần khắc phục.

Căn cứ trên các chỉ số đã được công bố, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị cần xác định rõ những lĩnh vực cần tiếp tục cải cách để có kế hoạch hành động triển khai cụ thể. Trong đó tập trung vào việc rà soát các quy định pháp luật; quy trình thủ tục hải quan; cơ chế chỉ đạo, điều hành và việc thực thi của CBCC. Các kế hoạch hành động của cơ quan Hải quan không chỉ nhằm mục tiêu cải thiện các chỉ số đánh giá của DN mà còn đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2017: Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa XK và 90 giờ đối với hàng hóa NK.

N.Linh - nguồn baohaiquan.vn

 

Tin cùng chuyên mục