Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Cải cách - Hiện đại hóa

14 TTHC trong lĩnh vực hải quan có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính

6/29/2017 8:08:32 AM

 (HQ Online)- Theo Tổng cục Hải quan, trong lĩnh vực hải quan hiện có 14 thủ tục hành chính (TTHC) có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố.

CBCC Hải quan Hải Phòng hướng dẫn DN làm thủ tục. Ảnh: H.Nụ

Trong quá trình tiến hành rà soát và thống kê các TTHC trong lĩnh vực hải quan có quy định được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị Tổng cục Hải quan hỗ trợ thẩm định 39 TTHC, trong đó có 36 TTHC cấp chi cục và 3 TTHC cấp cục.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, ngày 5/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục TTHC có thể thực hiện hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, lĩnh vực hải quan có 14 TTHC (có 7 thủ tục cấp Tổng cục, 3 thủ tục cấp cục và 4 thủ tục cấp chi cục).

Để hiểu rõ hơn về TTHC được công bố, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ Quyết định 1043/QĐ-BTC để triển khai thực hiện. 

Đảo Lê - nguồn baohaiquan.vn

 

 

Tin cùng chuyên mục