Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Cải cách - Hiện đại hóa

Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

8/10/2017 9:36:51 AM

Việt Nam đã chính thức tham gia xây dựng Cơ chế một cửa ASEAN từ năm 2005 với việc ký kết Hiệp định về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN ngày 09/12/2005 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 11 được tổ chức tại Malaysia và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN vào ngày 20/12/2006 tại Siêm Riệp, Vương quốc Campuchia.

Theo đó, để triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, các nước thành viên, trong đó có Việt Nam cần phải triển khai cơ chế một cửa quốc gia của mình.

Sau quá trình chuẩn bị với nhiều nỗ lực, thủ tục hành chính đầu tiên được triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia bắt đầu từ tháng 11 năm 2014. Đến nay, đã có 11 Bộ, ngành tham gia triển khai 38 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia của hơn 11.000 Doanh nghiệp.

Đến ngày 10/5/2017, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức 12 Bộ, Ngành bao gồm: Bộ công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan), Bộ tài nguyên và môi trường, Bộ thông tin và truyền thông, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ y tế, Bộ Quốc phòng, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), 38 thủ tục hành chính của 11 Bộ, Ngành còn lại đã được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia của khoảng 11.400 Doanh nghiệp và đã xử lý hơn 350.000 bộ hồ sơ.

Từ tháng 9/2015, Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam  đã kết nối kỹ thuật thành công với 04 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore) để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ ASEAN (ATIGA C/O mẫu D).

Hiện tại, Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đang trao đổi thông tin về ATIGA C/O mẫu D với 04 nước thành viên ASEAN nói trên (thông qua môi trường thử nghiệm) để đảm bảo chính thức vận hành Nghị định thư về khung pháp lý để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN có hiệu lực.

Nội dung của cẩm nang chia làm 2 phần: phần 1 giới thiệu chung về  Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN (bao gồm: Lịch sử ra đời; Khái niệm Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Mô hình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN; Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Lợi ích khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN); 

Phần 2 giới thiệu về kết quả và kế hoạch trong thời gian tới (Kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Việt Nam; Mục tiêu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN đến năm 2020; Lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính đến năm 2020; Những việc doanh nghiệp cần thực hiện để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; Những việc các bộ, ngành cần thực hiện để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; Hỗ trợ của Tổng cục Hải quan).

Đặc biệt, trong cuốn cẩm nang này đã dành hẳn 1 mục nói về sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan. Cụ thể: Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp về thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia: https://vnsw.gov.vn. 

Tải về tại đây:

 

 

Tin cùng chuyên mục