Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò đi đầu trong hội nhập và phát triển

9/10/2015 8:10:29 AM

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10-9-1945 đến 10-9-2015), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Hải quan để đánh giá về những đóng góp của Hải quan Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập của đất nước, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, định hướng quan trọng đối với hoạt động của Tổng cục Hải quan trong thời gian tới.

 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Hải quan năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. (Ảnh: HỮU LINH)

 

Thưa Phó Thủ tướng, trải qua nhiều cương vị, trọng trách công tác, Phó Thủ tướng luôn dành sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác của ngành Tài chính nói chung, công tác Hải quan nói riêng. Xin Phó Thủ tướng đánh giá về vai trò, đóng góp của Hải quan Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước?

 

Với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, Hải quan Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập của đất nước.

Hệ thống pháp luật, chính sách về hải quan từng bước được hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo nền tảng khung khổ pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp. Tổ chức bộ máy ngành Hải quan không ngừng được kiện toàn; năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao.

Tôi đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ngành Hải quan trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Trong tiến trình kết nối, hội nhập quốc tế của đất nước, Hải quan Việt Nam đã đạt được những kết quả trọng tâm nào,  thưa Phó Thủ tướng?

 

Hải quan Việt Nam đóng vai trò tích cực góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, đầu tư, du lịch…thông qua đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ngành Hải quan đã chủ động, tích cực kết nối các Bộ, ngành trong Cơ chế một cửa quốc gia, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Đây là bước đi quan trọng để Việt Nam kết nối với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN không chỉ là thực hiện cam kết của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực mà quan trọng hơn là xuất phát từ yêu cầu phát triển và lợi ích của đất nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Các cơ chế này đang được tích cực thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu, trong đó có việc kết nối nhiều Bộ, ngành và kết nối với Hải quan các nước ASEAN. Đây không chỉ là một bước tiến dài mà còn là tiền đề quan trọng để Việt Nam tham gia vào nhóm các nước đầu tiên thực hiện kết nối Cơ chế một cửa ASEAN dự kiến vào cuối năm 2015.

Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu không chỉ hoàn thiện Cơ chế một cửa quốc gia và thực hiện kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, mà còn tiến đến kết nối Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới.

Thưa Phó Thủ tướng, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hải quan Việt Nam cần tập trung thực hiện những công việc trọng tâm nào? 

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời gian tới, Hải quan Việt Nam cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách pháp luật về hải quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ ứng xử, tinh thần phục vụ văn minh, chuyên nghiệp, phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!

Thái Bình (thực hiện) - nguồn baohaiquan.vn

 

 


Tin cùng chuyên mục