Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin Hà Tĩnh

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

1/9/2018 3:36:32 PM

 Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 531/QĐ-UBND, ngày 23/2/2017; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và sự quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng.

 Trung tâm là đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức.


 

Bên cạnh việc đến trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh tại số 02A đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Tĩnh,  công dân và doanh nghiệp có thể vào truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.hatinhcity.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx để khai báo trực tuyến các thủ tục hành chính.

Để thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến thuận lợi, có thể tham khảo video hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến Hà Tĩnh tại đây:

 VP

 

 

Tin cùng chuyên mục