Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Chi bộ Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

5/18/2018 2:39:03 PM
Chiều ngày 17/5/2018, tại Chi bộ Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo đã diễn ra Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Trang Nhung.Lễ kết nạp Đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
Thay mặt Chi ủy chi bộ Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, đồng chí Lý Trọng Ngọc - Phó Bí thư chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung, đồng chí Trang Nhung chính thức bước vào thời gian dự bị 1 năm. 
 
Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ Đào Xuân An tin tưởng đồng chí Trang Nhung sẽ tiếp tục tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên mới và phân công đồng chí Trần Hậu Thanh - Đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Đảng viên dự bị trở thành Đảng viên chính thức đúng thời hạn.
Tại buổi lễ, đồng chí Đảng viên mới cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.
Trong những năm qua, Chi bộ Hải quan Khu kinh tế CK Cầu Treo thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển Đảng, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngọc Hà - HQKKT

Tin cùng chuyên mục