Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nghiệp vụ công tác Đảng

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII

5/18/2018 3:31:43 PM

Thực hiện nội dung công văn số 6619-CV/VPTW, ngày 12/5/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII. Ban biên tập website xin đăng tải toàn văn nội dung các văn bản trên:

Bài phát biểu khai mạc Hội hội nghị: xem tại đây

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị: xem tại đây

Thông báo nhanh kết quả hội nghị: xem tại đây

 

Tin cùng chuyên mục