Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nghiệp vụ công tác Đảng

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

8/31/2018 7:33:37 AM

          Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2, 19/5, 2/9 và 7/11 hàng năm tại tổ chức cơ sở đảng. Hình thức trang trí buổi lễ như kễ kết nạp đảng viên nêu tại điểm 3.8 Hướng dẫn 01-HD/TW, với tiêu đề "Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng".

          Nội dung chương trình lễ trao tặng Huy hiệu Đảng bao gồm: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự; đồng chí đại diện đảng ủy, chi ủy cơ ỏ đọc quyết định tặng Huy hiệu Đảng; đồng chí thay mặt ban chấp hành đảng bộ cấp trên trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, phát biểu ý kiến (các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương can cứ tình hình thực tế quy định các chức danh dự và trao tặng đối với từng loại Huy hiệu đảng); đảng viên được tặng Huy hiệu phát biếu ý kiến và ký vào sổ tạng Huy hiệu Đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở; chào cờ, bế mạc.

           Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là toàn thể đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng bộ có đông đảng viên thì mời toàn thể đảng viên của chi bộ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đại diện các chi bộ khác.

           Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng do già yếu hoặc lý do sức khỏe không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình, đảm bảo chu đáo, trang trọng.

VP

Tin cùng chuyên mục