Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Hải quan Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên đánh giá năng lực công chức

8/31/2018 7:42:03 AM

 Dựa trên kết quả triển khai của các đơn vị, Tổng cục Hải quan quyết định lựa chọn Cục Hải quan Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong Ngành tổ chức đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo đang công tác tại lĩnh vực Giám sát quản lý và Thuế XNK. 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Việc đánh giá năng lực CBCC là hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2018 (được ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-TCHQ ngày 25/1/2018 của Tổng cục Hải quan).

Theo đó tại Cục Hải quan Quảng Ninh việc đánh giá năng lực CBCC sẽ được triển khai từ ngày 15/9/2018.

Sau đó, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá năng lực CBCC không giữ chức vụ lãnh đạo tại Cục Thuế XNK và các cục hải quan tỉnh, thành phố; các Vụ/Cục chuyên môn thuộc Tổng cục khác.

Theo tiến độ xây dựng bộ đề đánh giá năng lực Cục Hải quan Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên hoàn thành tiến độ xây dựng bộ đề đánh giá năng lực ở 6 lĩnh vực (Giám sát quản lý, Thuế XNK, Chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông quan, Quản lý rủi ro, Xử lý vi phạm), hiện đơn vị liên quan đang thẩm định.

Trước đó, giữa tháng 7/2018, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với 279 CBCC là lãnh đạo cấp tổ, đội và công chức ở tất cả các vị trí công việc, ở 6 lĩnh vực công tác: Giám sát quản lý về hải quan; Thuế xuất nhập khẩu; Quản lý rủi ro; Kiểm tra sau thông quan; Chống buôn lậu, gian lận thương mại; Xử lý vi phạm.

Mỗi cán bộ công chức sẽ lựa chọn gói câu hỏi theo từng lĩnh vực công việc đang thực hiện, với 120 câu hỏi/lĩnh vực. Trong gói 120 câu hỏi sẽ bao gồm 10 câu hỏi về đến đạo đức công vụ, liêm chính hải quan và 10 câu hỏi về tin học.

Đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, đòi hỏi của Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, năm 2018, ngành Hải quan sẽ triển khai mạnh mẽ nhiệm vụ này bằng việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm; đánh giá năng lực công chức thừa hành ở một số lĩnh vực trọng điểm; từng bước ứng dụng vào công tác tổ chức cán bộ.

N.Linh – nguồn baohaiquan.vn

 

Tin cùng chuyên mục