Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

“Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn?”

10/22/2018 9:11:51 AM


Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn?”

Đó là câu hỏi lớn và cũng là thực trạng chung của công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các Chi đoàn. Chắc hẳn nhiều đồng chí cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên cũng thẳng thắn nhìn nhận, các buổi sinh hoạt Đoàn hiện nay đang còn mang tính chất hời hợt và chưa sinh động. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến việc sinh hoạt đoàn không được tổ chức đầy đủ, đúng quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Qua thực tế công tác và nhận thức, tôi thấy có một số nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, nhận thức của cán bộ đoàn, của từng đoàn viên thanh niên chưa đầy đủ đối với việc tổ chức sinh hoạt, đó là:

- Nhận thức về khái niệm “sinh hoạt đoàn”: Đa số cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên nghĩ và hiểu rằng “sinh hoạt đoàn” là việc tổ chức 1 buổi họp để triển khai nhiệm vụ nào đó. Hiểu như thế này không sai nhưng chưa đủ và hơi máy móc, dẫn đến làm cho tâm lý đoàn viên rất ngại việc hội họp.

- Cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên chưa hiểu đầy đủ vai trò của việc sinh hoạt đoàn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Việc sinh hoạt là 1 nội dung bắt buộc của tổ chức đoàn, và việc tổ chức sinh hoạt là 1 nhiệm vụ của BCH các Chi đoàn.

Thứ hai, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, công tác chuẩn bị sinh hoạt không được thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Lý do, nhiệm vụ chuyên môn ngày càng nặng nề, chiếm phần nhiều thời gian của cán bộ đoàn.Thực tế cán bộ đoàn kiêm nhiệm thường là những cán bộ có chuyên môn, có trình độ tốt nên lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ hơn, nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi trình độ cao hơn. Việc đó đã làm cho cán bộ đoàn không có nhiều điều kiện để thực hiện công tác chuẩn bị sinh hoạt đươc chu đáo, nội dung không phong phú, không hấp dẫn đoàn viên. Bên cạnh đó, còn có 1 số cán bộ đoàn kỹ năng tổ chức, thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên còn hạn chế, chưa năng nổ trong công tác phong trào.

Thứ ba, 1 số Chi đoàn còn thiếu sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy. Sự thiếu quan tâm chỉ đạo, giám sát hoạt động đoàn thanh niên của cấp ủy làm cho Chi đoàn thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thiếu động lực hoạt động. Điều này, đặc biệt không tốt nếu BCH Chi đoàn, từng cán bộ đoàn không chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, không chủ động thực hiện các nhiệm vụ của đoàn thanh niên.

Môi trường của công tác đoàn và phong trào thanh niên là môi trường lý tưởng để mỗi đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ năng vận động và tập hợp quần chúng, kỹ năng làm việc nhóm… Và để mỗi buổi sinh hoạt đoàn là một dịp để đoàn viên thanh niên thể hiện sự chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, đồng thời là dịp, là nơi để đoàn viên học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng công tác, truyền đạt cho đoàn viên sự hứng khởi, tinh thần cầu tiến.

Để đạt được mục tiêu như trên, mỗi BCH, mỗi cán bộ đoàn chúng ta cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên, cụ thể ở các mặt:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên;

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của tổ chức Đoàn;

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, kết hợp với thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

Hai là, Ban chấp hành Chi đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên thay đổi nhận thực việc “sinh hoạt đoàn”, đó là:

- Sinh hoạt đoàn là nhiệm vụ thường xuyên, bắt buộc của mỗi Chi đoàn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên;

- Hình thức sinh hoạt bao gồm: tổ chức 1 buổi họp để tuyên truyền, phổ biên chủ trương chính sách của đảng, triển khai các nhiệm vụ của đoàn; tổ chức các hoạt động tập thể thu hút đoàn viên như: giải thể thao, chương trình giao lưu, chương trình tình nguyện, ….. Mục tiêu tập hợp, thu hút càng nhiều đoàn viên càng tốt, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng càng tốt. Thực hiện tốt giải pháp này thì Chi đoàn đã giải quyết tốt nguyên nhân, hạn chế thứ hai.

Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Theo đó, mỗi Chi đoàn thành lập một nhóm (Group) trên mạng xã hội, tại đó sẽ là nơi cung cấp thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách mới cho đoàn viên thanh niên, vừa là nơi trao đổi, xin ý kiến. Hàng tháng, BCH đưa ra một chủ đề, đề ra thời hạn và yêu cầu tất cả đoàn viên tham gia thảo luận, ví dụ như: công tác chuyên môn nghiệp vụ; về một sự kiện chính trị nào đó; lấy ý kiến thảo luận về chương trình tháng thanh niên…

Tin tưởng rằng với sự năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn và từng đoàn viên thanh niên thì trong thời gian tới câu hỏi “Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn?” sẽ không còn là vấn đề phải suy nghĩ./.

Phạm Anh Thắng & Minh Phương

 

Tin cùng chuyên mục