Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Giới thiệu Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

10/30/2018 10:57:04 AM

 Luật Cạnh tranh năm 2018 đã khắc phục được những nhược điểm của Luật Cạnh tranh năm 2004 và tiếp cận được với Luật Cạnh tranh của các nước trên thế giới, đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế cũng như mục tiêu bảo bệ môi trường cạnh tranh và bảo vệ các chủ thể doanh nghiệp trên thị trường. Luật Cạnh tranh năm 2018 có những điểm mới sau:

1. Bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế:

Điều 30 của Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định cấm doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.

Trước đây, Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan.

2. Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh:

Ngoài nghiêm cấm các hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường của cơ quan Nhà nước, Luật Cạnh tranh năm 2018 còn bổ sung hành vi nghiêm cấm đối với tổ chức, cá nhân. Cụ thể, nghiêm cấm tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh.

3. Quy định chính sách khoan hồng với doanh nghiệp vi phạm:

Luật Cạnh tranh năm 2018 bổ sung Điều 112 quy định về chính sách khoan hồng đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về cạnh tranh.Theo đó, doanh nghiệp tự nguyên khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm sẽ được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng. Chính sách khoan hồng được áp dụng cho không quá 03 doanh nghiệp đầu tiên nộp đơn xin hưởng khoan hồng đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

4. Ấn định mức xử phạt cụ thể với hành vi vi phạm về cạnh tranh:

So với Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định cụ thể mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Trong đó:

- Vi phạm quy định về tập trung kinh tế: Phạt tối đa 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp trên thị trường liên quan.

- Vi phạm quy định về canh tranh không lành mạnh: Phạt tối đa 2 tỷ đồng

- Vi phạm quy định khác: Phạt tối đa 200 triệu đồng.

5. Bốn căn cứ để xác định ngưỡng thông báo tập trung kinh tế:

Trước đây, Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định: Các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì phải thông báo cho cơ quan quản lý Cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế.

Nay, Luật Cạnh tranh năm 2018 không quy định cụ thể như trên, chỉ quy định ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào 1 trong 4 tiêu chí:

- Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

- Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

- Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế;

- Thị phần kết hợp trên thị trường liên quan của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

6. Quy định mới về thời hạn xử lý vụ việc vi phạm về cạnh tranh:

 Trước đây, để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm tập trung kinh tế phải trải qua giai đoạn điều tra sơ bộ và điều tra chính thức. Trong đó, điều tra sơ bộ là 30 ngày; điều tra chính thức là 60 ngày với cạnh tranh không lạnh mạnh; 180 ngày với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế...

Luật Cạnh tranh năm 2018 không quy định về hai giai đoạn điều tra như trên mà quy định: Thời gian điều tra là 09 tháng đối với vụ việc hạn chế cạnh tranh; 90 ngày đối với vụ việc tập trung kinh tế; 60 ngày đối với cạnh tranh không lành mạnh.

7. Định danh cụ thể cơ quan thực thi pháp luật về cạnh tranh:

Tại Luật Cạnh tranh năm 2018, cơ quan thực thi pháp luật về cạnh tranh được giao cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Đây là cơ quan thuộc Bộ Công thương, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Ủy ban tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh...

Luật Cạnh tranh 2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019

Tổng hợp: Quỳnh Trang - CBL&XLVP

 

Tin cùng chuyên mục