Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Tổng kết và khen thưởng bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị TW 7 (khóa XII)

12/3/2018 9:53:50 AM

          Trong lễ chào cờ sáng nay, 03/12/2018, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức tổng kết và tuyên dương các cá nhân có bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đạt kết quả cao.

        Nhìn chung, phần lớn các bài thu hoạch đã thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của người cán bộ, đảng viên, tìm hiểu, nắm vững các nội dung các Nghị quyết Hội nghị TW7(khóa XII). Một số bài viết thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, nghiên cứu kỹ , nêu được sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết số 26-NQ/TW đã đưa ra nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời trên cơ sở phân tích thực trạng của ngành, cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp hợp lý, khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các nghị quyết cho địa phương, ngành, đơn vị...

Tại buổi lễ, Đảng ủy Cục đã tuyên dương và khen thưởng 07 cá nhân có bài thu hoạch đạt kết quả tốt gồm 01 Giải nhất, 04 Giải nhì và 02 Giải ba.

         

Giải nhất

       Giải nhì

       và giải ba

       Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đó có công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng. thời gian qua, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Tại Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 29/10/2012 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, o dđức lối sống trong cán bộ, đảng viên,  Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng vinh dự được nhận giấy khen của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là đơn vị tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết. 

VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục