Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan kết nạp đảng viên mới đầu năm

1/4/2019 9:55:37 AM

               Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh, chiều ngày 03/01/2018 Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan đã tổ chức kết nạp quần chúng Phạm Bá Tuấn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ gồm toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng. Sau khi công bố Quyết định kết nạp, Đồng chí Bí thư chi bộ đã căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng; thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Sự kiện kết nạp đảng viên mới của chi bộ góp phần làm cho lực lượng của chi bộ thêm hùng hậu cả về số lượng và chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.     

                                                         Văn Xuân- Chi bộ Đội KSHQ

Tin cùng chuyên mục