Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh: Thu NSNN năm 2018 đạt 6.038 tỷ đồng và sẵn sàng cho nhiệm vụ thu 6.900 tỷ đồng trong năm 2019.

1/4/2019 5:13:09 PM

Theo đó, lũy kế tính đến ngày 31/12/2018, tổng thu ngân sách của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đạt 6.038,06 tỷ đồng, vượt 94,77% chỉ tiêu dự toán, vượt 2,3% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao và tăng 107,4% so với năm 2017. Đặc biệt, số thu NSNN trong năm 2018 của đơn vị xếp thứ 10/36 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước.   

Ngoài ra, theo số liệu thống kê, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thông quan điện tử cho hơn 11.238 tờ khai hải quan của 461 doanh nghiệp với tổng kim ngạch XNK đạt 3.124,2 tỷ USD (trong đó kim ngạch nhập khẩu đạt 2,212,1 tỷ USD và kim ngạch NK đạt 912,1 triệu USD), tăng 13,2% về số lượng doanh nghiệp, 34,3% về số lượng tờ khai và 97,8% về kim ngạch so với năm 2017.

Có thể thấy rằng, kết quả thu ngân sách là một điểm sáng nổi bật của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2018. Ngoài yếu tố khách quan về tăng trưởng kim ngạch hàng hóa XNK trên địa bàn, nhất là kim ngạch hàng nhập khẩu có thuế, sự phục hồi của nền kinh tế tỉnh nhà, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên phân tích, đánh giá số thu ngân sách để kịp thời có những giải pháp thu và chống thất thu có hiệu quả, nhất là cụ thể hóa bằng các quyết định giao dự toán thu NSNN cho từng Chi cục Hải quan, thực hiện song song và đồng bộ các giải pháp thu NSNN; đôn đốc, xử lý tốt nợ đọng thuế.

Hướng dẫn thủ tục hải quan tại Chi cục HQ cảng Vũng Áng

Một nguyên nhân quan trọng nữa giúp đơn vị đạt được kết quả thu ấn tượng trong năm 2018 là thực hiện hiệu quả quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Đơn vị đã thường xuyên tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, chủ động đối thọai, gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp XNK trên địa bàn quản lý để đưa ra các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi đối với từng trường hợp cụ thể. Thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp, phản ánh, chia sẻ của cộng đồng các doanh nghiệp để hoàn thiện các nội dung hợp tác giữa hai bên...

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có các biện pháp tạo thuận lợi tối đa cho DN hoạt động XNK, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa của DN tại các Chi cục, cửa khẩu... bằng cách đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện và thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan. Đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan qua hệ thống DVCTT; thực hiện nộp thuế qua ngân hàng thương mại phối hợp thu và qua hệ thống 24/7; từ đó góp phần giảm chi phí, thời gian của người dân và DN trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh còn tập trung đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu như: Kiểm tra sau thông quan; quản lý rủi ro; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại...thể hiện qua các kết quả như: thực hiện 28 cuộc kiểm tra sau thông quan, thu nộp NSNN hơn 9,67 tỷ đồng; thanh tra chuyên ngành tại 03 doanh nghiệp, thu nộp NSNN gần 93 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ và xử lý 381 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng vi phạm và xử phạt hơn 7,8 tỷ đồng; phối hợp bắt giữ 19 vụ ma túy, tang vật thu giữ gồm 75,4 kg ma túy đá; 65 bánh heroin; 15 bánh và 01 kg cần sa; 39.113 viên ma túy tổng hợp và 44,5 kg quả thuốc phiện tươi.

 

Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được BTC giao chỉ tiêu thu NSNN là 6.900 tỷ đồng, chiếm 54,3% chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn Hà Tĩnh (QĐ số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018). Số thu từ hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được giao trong năm 2019 tăng 122,5 % so dự toán và tăng 14,27% so với số thu nộp NSNN năm 2018. Trong đó số thu thuế XK 71 tỷ đồng, thuế NK 962 tỷ đồng, thuế TTĐB và thuế BVMT 67 tỷ đồng; số thu thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu là 5.800 tỷ đồng.

 Để hoàn thành dự toán thu 6.900 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong điều kiện thực hiện Hiệp định tự do thương mại (FTA), trên 90% các dòng hàng theo Hiệp định ATIGA có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu qua các cửa khẩu tại Hà Tĩnh đều có thuế suất 0% hoặc không có thuế, các doanh nghiệp XNK qua địa bàn còn tương đối ít, chủ yếu là kinh doanh thương mại, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh mặc dù có những khởi sắc nhất định nhưng vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế...


         Hình ảnh: Cán bộ phòng nghiệp vụ trao đổi nghiệp vụ

Vì vậy, ngay từ thời điểm đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh đã có những giải pháp quyết liệt để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN được giao trong năn 2019. Cụ thể như: Ban hành quyết định số 02/QĐ-HQHT ngày 2/1/2019 về việc giao dự toán thu NSNN cho các Chi cục Hải quan; kiện toàn ban chỉ đạo thu NSNN, xây dựng và triển khai kế hoạch thu NSNN đến từng đơn vị thuộc và trực thuộc.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 05/5/2018, Nghị quyết 01/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 và Nghị quyết 35/2016/NQ-CP. Tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, vận động DN nộp thuế qua hệ thống 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Đổi mới công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành theo hướng hiệu lực, hiệu quả, tập trung thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt tập trung nguồn lực kiểm tra các điều kiện đối với hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các FTA, kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), xác minh, làm rõ các trường hợp nghi vấn gian lận xuất xứ, tránh trục lợi, gian lận thương mại gây thất thu ngân sách nhà nước.Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Thêm vào đó, tiếp tục duy trì phong trào thi đua yêu nước trong toàn đơn vị; không ngừng phát huy việc ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến của cán bộ công chức, xây dựng gương người tốt việc tốt. Từ đó tạo nên không khí thi đua sôi nổi, kịp thời biểu dương, khen ngợi các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ…

Trong công tác xây dựng lực lượng, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; chủ động phát hiện, phòng ngừa, xử lý, chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm sách nhiễu của cán bộ công chức. Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra sai phạm, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp của Ngành năm 2019.

Với khí thế quyết tâm thi đua trong tập thể Lãnh đạo, đội ngũ CBCC toàn đơn vị và những giải pháp mang tính quyết liệt, cụ thể được đưa ra ngay từ đầu năm, tin tưởng rằng trong năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh sẽ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao./.

                                                                    Mỹ Hạnh - Phòng Nghiệp vụ                                                   

Tin cùng chuyên mục