Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Khen thưởng, tuyên dương 11 cá nhân có bài thu hoạch nội dung Hội nghị TW8 (khóa XII) đạt kết quả tốt

3/1/2019 8:44:50 AM

           Trong lễ chào cờ đầu tháng 3/2019 vào sáng nay, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức  tuyên dương và trao thưởng cho 11 cá nhân đạt có bài thu hoạch sau học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đạt kết quả tốt.

Đây là một trong những giải pháp được Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh thực hiện trong thời gian qua nhằm động viên, khuyến khích khả năng tự nghiên cứu, tiếp thu nội dung các Nghị quyết của đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, qua đó đánh giá hiệu quả việc quán triệt cũng như để có điều chỉnh kịp thời trong tổ chức quán triệt, cũng như xây dựng chương trình hành động triển khai nghị quyết trong Đảng bộ.

Trước đó, để triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng hiệu quả, thiết thực, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch số số 114-KH/ĐU, ngày 20/12/2018; tổ chức 03 hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị TW8  cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ trong các ngày từ 8-10/01/2019.

VP

Tin cùng chuyên mục