Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cải cách vì một nền hành chính công khai, minh bạch

4/5/2019 9:14:31 AM

      Giai đoạn 2015-2018, với những kết quả tích cực và bước tiến về triển khai CCHC, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn giữ vững vị trí là một trong các đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về Chỉ số PAR IDEX (Chỉ số cải cách hành chính). Đơn giản hóa TTHC, rút ngắn quá trình xử lý, giảm thời gian thông quan hàng hóa tại các Chi cục Hải quan, giảm chi phí phát sinh và tạo mọi điều kiện cho hoạt động xuât nhập khẩu của doanh nghiệp đã nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hướng tới sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, từ đó thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tinh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

     Cụ thể hóa mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cơ quan Hải quan đã bãi bỏ 88 TTHC đưa số TTHC hiện hành chỉ còn 181 thủ tục, rút ngắn quá trình xử lý, giảm thời gian thông quan hàng hóa tại các Chi cục hải quan trực thuộc, giảm chi phí phát sinh và tạo mọi điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong năm 2019, toàn ngành đặt mục tiêu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 14 TTHC.

      Niêm yết công khai 181 TTHC, các địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và danh mục các TTHC về Hải quan tại trụ sở các Chi cục, địa điểm làm thủ tục hải quan để người dân, doanh nghiệp dễ tra cứu, thực hiện đúng quy định. Hàng năm, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đều tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhân dân.

Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan

      Qua rà soát 247 văn bản quy phạm pháp luật, Hải quan Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện 182 văn bản hết hiệu lực, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 32 văn bản, góp phần hoàn thiện của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, tạo điều kiện để mỗi doanh nghiệp, người dân tiếp cận được thuận tiện, dễ dàng.

      Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo hải quan các cấp, Cục Hải quan Hà Tĩnh đang khai thác và sử dụng 25 phần mềm các loại góp phần nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT phục vụ thực hiện quy trình thủ tục hải quan, thu nộp thuế bằng phương thức điện tử tại tất cả các đơn vị đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn 24/7. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận và xử lý 1.536 hồ sơ TTHC ở mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hải quan.

Ứng dụng phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh tại Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo

      Hoàn thành thủ tục tự công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO phù hợp ISO TCVN 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Hải quan Hà Tĩnh đang thực hiện cập nhật, chuyển đổi hệ thống QLCL ISO 9001-2008 sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 theo lộ trình và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

       Bộ máy hành chính nhà nước tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả với việc giải thể Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và giảm 09 Đội, Tổ thuộc Chi cục và tương đương; rút gọn bộ máy các phòng tham mưu thuộc Cục từ 05 phòng xuống còn 04 phòng. Theo đó, đã giảm 04 đội trưởng thuộc Chi cục, 02 phó đội trưởng thuộc Chi cục.

      Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC với 831 lượt CBCC được cử đi tham dự các khóa tập huấn, đào tạo. Đặt mục tiêu tự đào tạo, Hải quan Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức các lớp văn hóa ứng xử, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng truyền cảm hứng, kỹ năng phân tích và ra quyết định, kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp..., giúp CBCC cập nhật nhiều kiến thức mới, rèn luyện các kỹ năng mềm cho CBCC.Tuy vậy, quá trình triển khai công tác CCHC cũng gặp không ít khó khăn khi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chính sách của Nhà nước thường xuyên thay đổi, cán bộ phụ trách công tác kiểm soát TCHC tại đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, hiệu quả triển khai chưa đạt kết quả như mong muốn. Hiệu quả phối hợp triển khai CCHC và hiện đại hóa hành chính của các lực lượng chuyên trách trên địa bàn chưa cao.

Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình hiệu quả

       Trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền CCHC một cách thiết thực, tác động đến nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch CCHC hàng năm. Chú trọng công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh ban hành. Trang bị các trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tại Bộ phận một cửa tại Cục và các Chi cục đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa theo quy định. Hàng năm, thành lập Đoàn kiểm tra về cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Hồng Trà

Tin cùng chuyên mục