Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh chú trọng công tác cải cách hành chính

6/5/2019 5:13:06 PM

        Hoàn thành thủ tục hải quan 4.816 tờ khai đối với 288 doanh nghiệp (DN) qua hệ thống VNACCS/VCIS với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,58 triệu USD; Tiếp nhận và xử lý 733 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cấp độ 3,4 qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với ngành Thuế, Hải quan thu hút hơn 250 DN tham gia; Rà soát, tham gia ý kiến đối với hơn 60 văn bản góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tích hợp, xứ lý dữ liệu tự động; Tiếp tục triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, áp dụng hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (hệ thống VASSCM)... Đó là những con số, sự kiện ghi nhận kết quả nổi bật về công tác cải cách hành chính (CCHC) mà Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trên 6 lĩnh vực trọng tâm (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính), Lãnh đạo Hải quan Hà Tĩnh đều tập trung chỉ đạo, đôn đốc và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa hơn 120 văn bản trong 6 tháng đầu năm đã kịp thời phát hiện, ghi nhận những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, vướng mắc để đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Triển khai đồng bộ các quy định về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, rút ngắn quá trình xử lý, giảm thời gian thông quan hàng hóa tại các Chi cục trực thuộc, giảm chi phí, thời gian phát sinh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC được chú trọng vào các mục tiêu về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan; Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai 181 TTHC hiện tại tại Bảng Danh mục thủ tục hành chính Cục, Chi cục và trên website của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Doanh nghiệp - Hải quan thông qua đối thoại, tham vấn và các chương trình đối tác chuyên đề. Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với ngành Thuế, Hải quan được Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào tháng 4/2019 là một trong các hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Đúng với tinh thần và tên gọi Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn chia sẻ những trở ngại, vướng mắc mà người nộp thuế đang quan tâm trong thời gian qua như: khai thuế, tính thuế theo quy định mới; các chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng; thủ tục cấp mã số thuế; thủ tục kê khai thuế qua mạng; chính sách liên quan đến hoàn thuế… Đồng thời nhiều ý kiến đóng góp trong triển khai cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng, đặc biệt là thái độ và phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức được ngành Thuế, Hải quan ghi nhận, tiếp thu.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp với ngành Thuế, Hải quan

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ công chức; Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ công chức, hợp đồng lao động tại các đơn vị; Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn với 65 lượt cán bộ công chức được cử tham gia các lớp đào tạo; Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra sau thông quan, 01 lớp nâng cao kỹ năng ứng xử và bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, sử dụng phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài chính theo mô hình tập trung đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý, hoạt động nghiệp vụ và cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan.

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ hải quan, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu: tiếp tục triển khai DVCTT, duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, thu ngân sách bằng phương thức điện tử; công khai minh bạch các TTHC đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch trên địa bàn được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao.

Áp dụng hệ thống VASSCM tại Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Áng

        Tuy vậy, cần thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số bất cập, khó khăn khi kết quả phối hợp triển khai CCHC và hiện đại hóa hành chính giữa các lực lượng chuyên trách trên địa bàn chưa thực sự nhuần nhuyễn; Cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị đều kiêm nhiệm, chưa thực sự chuyên nghiệp, chuyên sâu nên hiệu quả công tác chưa cao; Một số nội dung, hình thức tuyên truyền về CCHC chưa thật sự cụ thể, thiết thực; Trụ sở làm việc của một số đơn vị còn chật hẹp hoặc đang sửa chữa, xây dựng mới nên việc niêm yết, công khai TTHC còn hạn chế.

         Thời gian tới, để công tác CCHC đạt được hiệu quả như mong muốn, cần sự vào cuộc và nêu cao vai trò của Lãnh đạo các đơn vị cũng như nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCC làm công tác CCHC và toàn thể CBCC, người lao động toàn Cục; Nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch, báo cáo công tác CCHC định kỳ; Áp dụng các hình thức tuyên truyền CCHC một cách thiết thực, tác động đến nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; Làm tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để tạo ra kết quả đồng bộ về CCHC, hiện đại hóa hành chính tại địa bàn.

 Hồng Trà

 

 

Tin cùng chuyên mục