Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Triển khai Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP

8/1/2019 4:51:55 PM

Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership - CPTPP) là Hiệp định tiếp nối của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP vào ngày 21/01/2017. Các nước thành viên còn lại của TPP thống nhất tiếp tục TPP dưới cái tên mới CPTPP trong bản Tuyên bố chung ngày 11/11/2017 tại Đà Nẵng bên thềm Hội nghị APEC 2017. CPTPP được ký kết vào ngày 8/3/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP là Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. 

Hiệp định đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ. Riêng về mở cửa thị trường, các nước tham gia Hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình; tự do hóa dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nước sở tại, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước; từ đó tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp và lợi ích mới cho người tiêu dùng của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. ​Ngày 24/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành để triển khai Hiệp định.
Ngày 26/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP kèm theo Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), được thực hiện từ 14/1/2019 đến hết ngày 31/12/2022. Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 hướng dẫn triển khai một số nội dung của Nghị định 57/2019/NĐ-CP.
Theo đó, công văn hướng dẫn cách khai mã Biểu thuế trên tờ khai hải quan điện tử và các mức thuế suất tương ứng được hưởng theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 (NĐ125), Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 (NĐ57), cụ thể:
- Đối với hàng nhập khẩu, áp dụng mã Biểu thuế B20, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTTP quy định tại Phụ lục II NĐ 57 đối với hàng nhập khẩu từ Mexico. Hàng hóa nhập khẩu từ Ốt-xtơ-rây-lia, Ca-na-da, Nhật Bản, Niu-di-lân, Cộng hòa Xin-ga-po, Việt Nam (hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước) đáp ứng các điều kiện để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP theo quy định tại khoản 6 Điều 5 thì áp dụng mã Biểu thuế B21 trên tờ khai nhập khẩu.
- Đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam nhập khẩu vào lãnh thổ các nước Mexico, Singapore, Australia, New Zealand, Canada và Nhật Bản, áp dụng mã Biểu thuế B01, thuế suất ưu đãi MFN quy định tại Phụ lục I NĐ 125.
Công văn số 4470/TCHQ-TXNK cũng hướng dẫn về việc xử lý tiền thuế nộp thừa trong quá trình triển khai thực hiện NĐ57 theo hướng:
- Đối với hàng xuất khẩu thuộc các tờ khai đăng ký kể từ ngày 14/1/2019 và đã nộp thuế, trong thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai, nếu người khai hải quan nộp đầy đủ các chứng từ chứng minh hàng xuất khẩu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4, Điều 4 NĐ 57 và mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi CPTPP thấp hơn mức thuế suất đã kê khai ban đầu, thì sau khi khai bổ sung sẽ được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Khoản 64, Khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
- Đối với hàng nhập khẩu thuộc các tờ khai đăng ký từ ngày 14/1/2019 đến trước thời điểm NĐ 57 có hiệu lực (26/6/2019) và đã nộp thuế, nếu người khai hải quan nộp đầy đủ các chứng từ chứng minh hàng nhập khẩu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 6, Điều 5 NĐ 57 (chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa CPTPP; chứng từ vận tải chứng minh hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ 6 nước: Mexico, Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore), và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP thấp hơn mức thuế suất đã kê khai ban đầu thì sau khi khai bổ sung, sẽ được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định Khoản 64, Khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.
Riêng trường hợp các lô hàng được chuyển tải hoặc vận chuyển qua nước thứ ba không phải là 6 nước thành viên CPTPP nêu trên thì hàng hóa phải thỏa mãn điều kiện giữ nguyên xuất xứ CPTPP và phải nộp thêm chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư 38/2018/TT-BTC.
Nghị định 57 có phạm vi áp dụng với 6 quốc gia: Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia, là những quốc gia mà CPTPP đã có hiệu lực, theo quy định về điều kiện để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
Theo quy định của CPTPP, 6 nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định có quyền thông báo với các nước phê chuẩn sau về thời điểm bắt đầu lộ trình cắt giảm thuế. Trên cơ sở quy định đó, 5 nước gồm: Mexico, Singapore, Australia, New Zealand, Canada và Nhật Bản thông báo áp dụng mức cắt giảm thuế lần thứ hai cho Việt Nam từ ngày 14/1/2019./.
                                                                              Biện Hoài (Phòng Nghiệp vụ)

 
 
 

 

Tin cùng chuyên mục