Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Ban chỉ đạo 389 tỉnh: Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất

8/5/2019 4:08:30 PM

Thời gian qua, tình trạng các sản phẩm của tôm có chứa tạp chất diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn các hành vi trên, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị thành viên, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất.

Nhiều cơ sở sản xuất bơm hóa chất vào tôm 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ các cơ sở thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biên, kinh doanh thủy sản trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiệm các hành vi đưa tạp chất vào tôm và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất theo quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã vận động, tổ chức cho các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến tôm tại địa phương ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm và không sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

Cục Quản lý thị trường thực hiện phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất trong quá trình vận chuyển, lưu thông, phân phối sản phẩm trên thị trường.

Công an tỉnh chủ động nắm tình hình địa bàn, đối tượng; rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh tôm và các sản phẩm về tôm. Phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở thu gom, sơ chế, bảo quản, biên chế, kinh doanh thủy sản trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các lực lượng, chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nhận biết, tác hại và các chế tài xử lý hành vi vi phạm về tạp chất đối với mặt hàng tôm; công khai thông tin về các trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo quy định. Vận động người dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho đối tượng vi phạm; kịp thời, chủ động tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng.

Các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị thành viên khác căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm trên địa bàn; tăng cường trao đổi, chia sẽ thông tin và phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                           Quỳnh Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục