Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan

8/20/2019 10:56:17 AM

         Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Hải quan, của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh từ nhiều năm qua. Kết quả rà soát TTHC thời gian quan cho thấy, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Hải quan đã tác động tích cực, tạo lập niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động phục vụ của ngành, đơn vị. Đánh giá chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực Hải quan được Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai quyết liệt nhằm ghi nhận những ý kiến phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân nhằm tiếp tục thúc đẩy cải cách TTHC, giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, người dân.

        8 tháng đầu năm 2019, Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành thủ tục 6.956 tờ khai đối với 350 doanh nghiệp, kim ngạch đạt trên 2,2 tỷ USD, thu NSNN đạt trên 4.500 tỷ đồng. Tuy số TTHC triển khai chưa nhiều, doanh nghiệp tham gia TTHC có quy mô vừa và nhỏ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC chưa cao nhưng Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc đánh giá Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC, tập trung vào 2 phần chủ yếu là chi phí hành chính và chi phí khác.

Hải quan Hà Tĩnh chủ động làm việc, đối thoại với Doanh nghiệp

Về chi phí hành chính: đánh giá chi phí TTHC qua các khâu: (1) Tìm hiểu thủ tục; (2) Chuẩn bị hồ sơ; (3) Nộp hồ sơ; (4) Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ; (5) Nhận kết quả hồ sơ.

Về chi phí khác: tập trung đánh giá kết quả về (1) Chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; (2) Chi phí rủi ro pháp lý và các chi phí không chính thức khác (nếu có).

Phạm vi thực hiện khảo sát đánh giá được thực hiện đối với các doanh nghiệp đã thực hiện TTHC ở cả hai cấp Cục và cấp Chi cục thời điểm từ 01/01/2019 đến 31/07/2019. Việc đánh giá chi phí tuân thủ TTHC của doanh nghiệp được gắn với các TTHC cụ thể, bằng cả hai phương thức: khảo sát đánh giá bằng Phiếu khảo sát (bản mềm) và khảo sát thông tin bằng Phiếu khảo sát (bản giấy)

Đánh giá chi phí tuân thủ TTHC hàng năm về lĩnh vực Hải quan là kết quả đo lường dựa trên trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp, người dân đối với tính hợp lý của quy định pháp luật, thực tiễn thi hành và chất lượng thực thi TTHC trong lĩnh vực Hải quan nhằm bổ sung cho các chỉ số hiện có về đánh giá môi trường kinh doanh, quản trị hành chính công của Việt Nam và là dữ liệu ban đầu cho đánh giá hiệu quả của các nỗ lực cải cách theo từng nhóm TTHC và theo vùng miền, địa phương trong các năm tiếp theo.

Hồng Trà

Tin cùng chuyên mục