Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Tăng cường kiểm soát máy móc, thiêt bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

8/23/2019 3:47:21 PM

Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng là nhu cầu thường xuyên của các doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn đáp ứng mục tiêu sản xuất và đạt được hiệu quả đầu tư như mong muốn. Tuy nhiên, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ có công nghệ lạc hậu sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường, do đó cần phải có cơ chế quản lý để bảo đảm mục tiêu kiểm soát không để công nghệ lạc hậu được nhập khẩu vào Việt Nam, đồng thời hỗ trợ giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp trong việc duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất.

Trên cơ sở đó, Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đã được ký ban hành ngày 19/4/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2019 và bãi bỏ Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, tránh việc lợi dụng các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư nhằm đưa vào Việt Nam máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, làm tăng giá thành sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2019 hướng dẫn các đơn vị hải quan kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu, thực hiện đúng quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

- Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng: Không làm thủ tục hải quan, thông quan đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được xuất khẩu từ các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường hoặc không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu vi phạm thì xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ;

- Khi kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan khai đầy đủ thông tin về tên hàng, chủng loại, nhãn mác, chất lượng, model, ký mã hiệu, năm sản xuất, nước xuất xứ, mã số HS mã văn bản pháp quy trên tờ khai hải quan điện tử; kiểm tra đối chiếu với bộ hồ sơ nhập khẩu; Tra cứu danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử.

- Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan kiểm tra, xác định các thông tin về tên hàng, chủng loại, nhãn hiệu, model, nước sản xuất, năm sản xuất, chất lượng (mới, cũ), các dấu hiệu đục sửa, tẩy xóa hoặc thay thế tem nhãn và ghi rõ kết quả kiểm tra theo các nội dung trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra. Trường hợp trên hàng hóa không thể hiện hoặc không xác định được các thông tin trên thì phải ghi rõ: “Qua kiểm tra không xác định được năm sản xuất, chất lượng, nước sàn xuất…); Chụp ảnh toàn bộ lô hàng, lưu kèm hồ sơ hải quan nếu nghi ngờ dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 5 Quyết định hoặc máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không đáp ứng các tiêu chí tại Điều 6 Quyết định.

- Khi đưa hàng về bảo quản, công chức hải quan niêm phong toàn bộ lô hàng, lập Biên bản bàn giao, nêu rõ các nội dung nghi vấn về lô hàng để chuyển đến tổ chức giám định được Bộ KHCN chỉ định, thừa nhận. Chứng thư giám định do người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan phải có xác nhận của tổ chức giám định về việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan.

- Khi thông quan hàng hóa, công chức hải quan chỉ chấp nhận kết quả giám định của các tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được Bộ KHCN chỉ định, thừa nhận và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KHCN để thực hiện thông quan.

- Máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ đã qua sử dụng chỉ được các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp để phục vụ cho các hoạt động sản xuất của chính doanh nghiệp, không được nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra thực tế, kiểm soát chặt chẽ đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được xuất khẩu từ quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc và có dấu hiệu chuyển dịch đầu tư sản xuất sang Việt Nam nhằm lợi dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài nhằm hưởng các chính sách ưu đãi thuế quan.

                                                                                               Biện Hoài (Phòng NV)

Tin cùng chuyên mục