Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Quy định mới về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ

9/19/2019 3:22:55 PM
Ngày 16/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Theo quy định hiện nay, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt đối với loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán đối với cá thể, sản phẩm, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của các loài này sẽ bị xem xét xử lý hình sự bất kể số lượng, khối lượng hoặc giá trị tang vật.
Theo đó, Nghị định 64/2019/NĐ-CP đã ban hành Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thay thế hoàn toàn Danh mục này ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Nếu như Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 có 82 loài thì Nghị định số 64/2019/NĐ-CP hiện ghi nhận 96 loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
So với Nghị định 160/2013/NĐ-CP, Nghị định 64/2019/NĐ-CP có một số thay đổi như sau:
- Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 đã xóa bỏ loài Trâu rừng hiện không tồn tại ở Việt Nam.
- Nghị định 64/2019/NĐ-CP cập nhật, chỉnh sửa tên khoa học của 12 loài để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế, cụ thể như loài Sơn dương vẫn giữ nguyên tên nhưng pháp danh khoa học của loài này đã hoàn toàn thay đổi từ loại Sơn dương (Naemorhedus sumatraensis) thành loài Sơn dương (Carpricornis milneedwardsii); loài tê giác một sừng cũng được bảo vệ dưới dạng phân loài (Rhinoceros sondaicus annamiticus) thay vì loài (Rhinoceros sondaicus) như tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP.
- Nghị định 64/2019/NĐ-CP bổ sung 15 loài mới bao gồm: Voọc bạc Trường Sơn (Trachypithecus margarita); Vượn má vàng Trung bộ (Nomascus annamensis); Vượn Siki (Nomascus siki); Cầy giông đốm lớn (Viverra megaspila); Cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni); Cầy gấm (Prionodon pardicolor); Công (Pavo muticus); Trĩ sao (Rheinardia ocellata); Rẽ mỏ thìa (Calidris pygmaea); Choắt mỏ vàng (Tringa guttifer); Tắc kè đuôi vàng (Cnemaspis psychedelica); Thằn lằn cá sấu (Shinisaurus crocodilurus); Rùa đầu to (Platysternon megacephalum); Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti); Rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata).
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2019./.
                                              Quỳnh Trang – CBL&XLVP

 

Tin cùng chuyên mục