Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi đánh giá năng lực công chức năm 2019

12/13/2019 5:23:18 PM

           Theo Kế hoạch của Hội đồng đánh giá công chức không giữ chức vụ lãnh đạo cụm thi số 3, 100 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ tham gia kỳ thi trong 03 ngày, từ ngày 17 đến 19/12/2019 tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình với 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính gồm: Giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro và xử lý vi phạm.

Việc tổ chức thi đánh giá năng lực góp phần đánh giá công tác tự đào tạo, rèn luyện, giữa thực tế việc làm và quy định của pháp luật nhằm phát hiện ra những lỗ hổng để có hướng đào tạo cho phù hợp; từ kết quả đánh giá năng lực, lãnh đạo đơn vị sẽ bố trí vị trí công tác cho phù hợp với năng lực của từng cán bộ công chức.

Theo Tổng cục Hải quan, đánh giá năng lực CBCC là một nội dung trọng tâm trong Kế hoạch đổi mới hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định 601/QĐ-TCHQ ngày 26/3/2019). Tại Quyết định 601/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu, năm 2019, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm từ đó làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của vị trí việc làm; đánh giá được năng lực công chức thừa hành ở 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính tại 28 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan, từng bước ứng dụng vào công tác tổ chức cán bộ, thiết thực phục vụ hoạt động đào tạo; bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển CBCC phù hợp và đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa Hải quan Việt Nam.

Tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, từ khi có kế hoạch của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đánh giá  năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, ban hành gần 20 công văn hướng dẫn, đôn đốc liên quan đến kỳ thi đánh giá. Đồng thời yêu cầu, hướng dẫn các CBCC tự học tập, nghiên cứu, ôn luyện, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cũng như để phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Trước đó, các Vụ, Cục tại Tổng cục Hải quan, một số Cục Hải quan tỉnh như Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thi, tất cả các khâu tổ chức đều đã thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất./.

                                                                                        

                                                                                                         Tố Như  - TCCB&TTr

Tin cùng chuyên mục