Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

Lịch công tác từ 16/12-22/12

12/16/2019 5:26:51 PM

 

Ngày Giờ Nội Dung Thành Phần Địa Điểm
Thứ Hai
 16-12-2019
07:30 - 17:30 Lãnh đạo trực và xử lý văn bản trong tuần: Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Nghĩa Đồng - PCVP    
  07:30 - 17:30 Tham gia Hội đồng đánh giá năng lực cụm thi số 3 (Từ ngày 16/12 đến ngày 19/12/2019) Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng Cục Hải quan tỉnh
Quảng Bình
Thứ Ba
17-12-2019
07:30 - 09:30 Tham dự Lễ khai mạc Kỳ thi đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2019-cụm thi số 3 Đ/c Nguyễn Hồng Linh - CT, Lái xe: Đ/c Sỹ Dũng Hội trường tầng 6,
 trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình
  07:45 - 11:15 Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu,
học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"
Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lái xe: Đ/c Hậu Giang Hội trường tầng 1,
 Ủy ban nhân dân tỉnh
  08:00 - 17:30 CÁN BỘ CÔNG CHỨC THAM DỰ KỲ THI
 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (TỪ NGÀY 17/12-19/12/2019)
  Cục Hải quan tỉnh
 Quảng Bình
Thứ Tư
18-12-2019
14:00 - 16:00 Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lái xe: Đ/c Hậu Giang Hội trường tầng 3,
 Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
Thứ Năm 19-12-2019 07:30 - 09:30 Đoàn công tác thực hiện Kế hoạch kiểm tra nội bộ Tổng cục Hải quan năm 2019 Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng tham mưu thuộc Cục, một số công chức Phòng Nghiệp vụ và TCCB&TTr (được phân công), Đoàn kiểm tra theo QĐ số 3509/QĐ-TCHQ ngày 02/12/2019 Trụ sở Cục
  08:00 - 10:00 Họp triển khai các nghị quyết đã được
 thông qua tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh và một số nội dung liên quan sau kỳ họp
Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lái xe: Đ/c Hậu Giang Hội trường tầng 4,
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
  09:00 - 10:00 Tham dự Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước lần 3 Theo Quyết định số 455/QĐ-HQHT
ngày 17/7/2019
Trụ sở Cục
  13:30 - 17:00 Đoàn công tác thực hiện Kế hoạch kiểm
tra nội bộ Tổng cục Hải quan năm 2019 
  Chi cục HQCK
 Cầu Treo
Thứ Sáu
 20-12-2019
08:00 - 15:30 Đoàn công tác thực hiện Kế hoạch kiểm tra nội bộ Tổng cục Hải quan năm 2019   Chi cục HQCK
 cảng Vũng Áng
Thứ Bảy
 21-12-2019
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Nghĩa Đồng - PCVP, Văn thư: Đ/c Ngọc Anh, Lái xe: Đ/c Hậu Giang    
  19:30 - 20:30 Dự Lễ kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Can Lộc và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lái xe: Đ/c Hậu Giang Nhà Văn hóa Xuân Diệu, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc
Chủ Nhật
22-12-2019
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Nghĩa Đồng - PCVP, Văn thư: Đ/c Ngọc Anh, Lái xe: Đ/c Hậu Giang    

Tin cùng chuyên mục