Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

Lịch công tác từ 23/12-29/12

12/24/2019 9:23:54 AM

 

Ngày Giờ Nội Dung Thành Phần Địa Điểm
Thứ Hai
 23-12-2019
07:30 - 17:30 Lãnh đạo trực và xử lý văn bản trong tuần: Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến - PCVP    
Thứ Ba
 24-12-2019
06:25 - 17:30 Tham dự Hội nghị cấp cao thường niên giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bolykhămxay, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào (Từ ngày 24/12/2019 đến ngày 27/12/2019) Đ/c Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Nước CHDCND Lào
  07:30 - 08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Nguyễn Đình Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng. Hội trường số 01 (tầng 2), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
Thứ Tư
 25-12-2019
08:00 - 11:00 Hội nghị tổng kết ngành Công thương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đ/c Nguyễn Đình Long - Phó Cục trưởng. Khách sạn
Sailing tower
Thứ Sáu
27-12-2019
07:30 - 10:30 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020   Hội trường
 họp tầng 4, cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
Thứ Bảy
28-12-2019
08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Lê Thị Hiên, Lái xe: Đ/c Hoài An    
Chủ Nhật 29-12-2019 08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần:  Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, Lãnh đạo VP: Đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Lê Thị Hiên, Lái xe: Đ/c Hoài An    

Tin cùng chuyên mục