Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 6.561 tỷ đồng

1/2/2020 2:53:52 PM

Lũy kế tính đến ngày 31/12/2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn với kim ngạch đạt 3,3 tỷ USD, thu nộp NSNN được 6.561 tỷ đồng, tăng 8,6 % so với năm 2018.

Về cơ cấu số thu theo từng sắc thuế, thuế GTGT vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu của đơn vị với 6.140,5 tỷ đồng (chiếm 93,6%), tiếp đó là thuế XNK đạt  312 tỷ đồng (chiếm 4,71%), thuế bảo vệ môi trường đạt 102,2 tỷ đồng (chiếm 1,6%), thuế và các khoản phải thu khác đạt 6,3 tỷ đồng (chiếm 0,09%).

Về thu ngân sách theo từng đơn vị, Chi cục Hải quan CK Cảng Vũng áng là đơn vị có số thu nộp NSNN cao nhất với 6380 tỷ đồng (chiếm 97,2 % tổng số thu), tiếp đó Chi cục HQCKQT Cầu Treo thu đạt 127 tỷ đồng (chiếm 1,9%), Chi cục Hải quan CK Cảng Xuân Hải thu đạt 51,4 tỷ đồng (chiếm 0,8%), thu từ KTSTQ và thu khác đạt 2,535 tỷ đồng.  

Chi cục Hải quan CK Cảng Vũng áng - đơn vị có số thu nộp NSNN cao nhất

Để đạt được kết quả trên, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ hải quan, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng hành, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp có hiệu quả.Trong năm 2019, đã có 438 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan qua địa bàn với 10.729 tờ khai hải quan thông quan điện tử qua hệ thống VNACC/VCIS. Cục cũng đã tiếp nhận và giải quyết 1.796 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đảm bảo đúng thời hạn và quy định.Tiến hành kiểm tra sau thông quan 25 doanh nghiệp,qua đó thu nộp NSNN số tiền 2,46 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và các lực lượng trên địa bàn trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới, xử lý vi phạm pháp luật hải quan. Qua đó, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 225 vụ, thu nộp NSNN 1.898 triệu đồng; bắt giữ và xử lý 10 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với trị giá hàng hóa ước tính hơn 322 triệu đồng; phát hiện và bắt giữ 14 vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới, thu giữ 143,5 kg pháo nổ; chủ trì và phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng phát hiện và bắt giữ 18 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ gồm 280 bánh và 707,36 g heroin; 966,003 kg ma túy dạng đá; 133.382 viên ma túy tổng hợp; 10 kg ma túy các loại và 20 kg thân, quả thuốc phiện tươi

Đặc biệt, đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại hóa hải quan và phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Cục đã cử nhiều lượt cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực nghiệp vụ thuế,trị giá, giám sát quản lý, kiểm tra sau thông quan,  mở 02 lớp kỷ năng giao tiếp, ứng xử, kỷ năng mềm tại Cục. Thực hiện chủ trương của Tổng cục Hải quan về tham gia kỳ thi đánh giá năng lực công chức năm 2019, 102 cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia và đạt kết quả cao. Công tác kỷ luật kỷ cương hành chính thường xuyên được quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

Bước sang năm 2020, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, phát huy quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của các doanh nghiệp thuộc các dự án lớn mới được triển khai trên địa bàn, các vướng mắc về chính sách mặt hàng, thủ tục XNK; Tiếp tục làm tốt công tác phối kết hợp với các ban, ngành trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy; Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, tăng cường thu thập thông tin, chú trọng đến lĩnh vực giá, quản lý giá đối với hàng xuất nhập khẩu; Quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính./.

                                                             Mỹ Hạnh - Phòng Nghiệp vụ. 

Tin cùng chuyên mục