Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện miễn thuế nhập khẩu các mặt hàng phòng chống dịch Covid-19

2/18/2020 3:10:45 PM

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020 hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện miễn thuế NK các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 155/QĐ-BTC.

Quyết định 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 7/2/2020 sau khi Thủ tướng Chính phủ có công văn 197/TTg-KTTH về việc miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng; nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước sát trùng, các vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Trên cơ sở đó, vào ngày 14/2/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 864/TCHQ-TXNK hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các quy định về miễn thuế, cụ thể:

Đối với danh mục hàng hóa miễn thuế NK theo Quyết định 155/QĐ-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn hàng hóa miễn thuế NK bao gồm các mặt hàng nêu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC. Hàng hóa NK miễn thuế thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định155/QĐ-BTC thực hiện chính sách quản lý chuyên ngành theo quy định hiện hành.

Danh mục các mặt hàng được miễn thuế theo Quyết định 155/QĐ-BTC gồm: khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng (chế phẩm dạng gel hoặc lỏng), nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế (vải, màng lọc kháng khuẩn…), vật tư, thiết bị cần thiết khác như bộ trang phục phòng chống dịch (quần áo, kính, nón bảo hộ, găng tay, giày)… 

Đối với hàng hóa là nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế (thuộc số thứ tự 3 của danh mục ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC), cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế NK đối với DN sản xuất thực hiện NK hoặc ủy thác NK để phục vụ sản xuất. Trường hợp DN không sử dụng sản xuất khẩu trang y tế hoặc nhượng bán cho DN khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đối với các tờ khai nhập khẩu phát sinh từ ngày 7-2 đến ngày ban hành công văn này (14-2), doanh nghiệp đã khai báo loại hình tờ khai theo các mã không phù hợp với hướng dẫn tại công văn này thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ để đảm bảo miễn thuế nhập khẩu.

Về chế độ báo cáo, Tổng cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng được miễn thuế phải báo cáo với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu tình hình sử dụng hàng hóa, chậm nhất 60 ngày kể từ ngày có văn bản của cấp có thẩm quyền công bố hết dịch. Trường hợp quá 60 ngày mà doanh nghiệp vẫn không báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa, cơ quan hải quan sẽ tiến hành lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan và xử phạt theo quy định. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo số lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, số tiền thuế nhập khẩu được miễn vào ngày 10 hàng tháng về Tổng cục Hải quan; báo cáo số lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tồn kho, chậm nhất 65 ngày sau khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

                                                                                                   Biện Hoài (PNV)

 

Tin cùng chuyên mục