Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Cục Hải quan Hà Tĩnh: nâng cao chất lượng công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

2/27/2020 3:30:45 PM

Nằm trong chương trình thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa trọng tâm của Ngành, cơ quan, đơn vị, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch về việc phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai sâu rộng các hoạt động hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, thuận lợi trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Hải quan, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng với Hải quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nội dung của kế hoạch gồm có hoạt động thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp về kế hoạch đối tác, các hoạt động đối tác, các lợi ích, kết quả từ hoạt động đối tác do Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trên cổng thông tin điện tử của Cục và các báo, đài truyền hình trung ương, địa phương nhằm cũng cố niềm tin từ cộng đồng doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong xử lý khủng hoảng truyền thông đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ chủ động tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật mới, thông báo các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hải quan mới được ban hành; tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền từ cộng đồng doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật theo quy định hiện hành; hướng dẫn, tiếp nhận giải đáp doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 và chương trình nộp thuế doanh nghiệp nhờ thu...

Tổ chức và tham gia các cuộc Hội nghị đối thoại với DN là hoạt động thường xuyên của
Hải quan Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức các cuộc Hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Cục và cấp Chi cục với mong muốn nhận được sự hợp tác và ý kiến đóng góp của doanh nghiệp trong việc trong việc giúp đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn. Ngoài ra, trong hoạt động giám sát thực thi pháp luật, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đánh giá chất lượng phục vụ của các đơn vị trực thuộc qua phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng, giá tình hình tiếp nhận, giải quyết vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp qua các kênh của đơn vị; đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp; đánh giá chi phí tuân thủ đối với thủ tục hành chính.

Cục Hải quan tỉnh cũng đã phân công chi tiết, cụ thể nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp năm 2020 cho các đơn vị là đầu mối chủ trì, thực hiện. Định kỳ quý, 6 tháng, năm, các đơn vị đầu mối có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Cục Hải quan tỉnh.

Triển khai kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp hàng năm là nhiệm vụ quan trọng của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, góp phần nâng cao chất lượng hợp tác và tăng cường tính tuân thủ tự nguyện của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận được các thông tin, kiến thức về pháp luật hải quan được nhanh chóng. Đồng thời cũng giúp cơ quan Hải quan có thông tin nhanh chóng về các phản hồi của doanh nghiệp, từ đó kiến nghị các sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách./.

                                                            Mỹ Hạnh- Phòng Nghiệp vụ.

 

Tin cùng chuyên mục