Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Phát triển

3/4/2020 2:28:39 PM

         Nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, tập thể Chi ủy và Đảng viên, quần chúng Chi bộ Văn phòng đã chủ động triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên, bám sát phương hướng nhiệm vụ và Nghị quyết của Chi bộ vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn vừa xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát triển Chi bộ với những đặc thù riêng có

Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo 02 phòng là Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Văn phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Nhiệm kỳ 2017-2020, do đặc thù luân chuyển cán bộ của ngành, Chi bộ thường xuyên có sự biến động về số lượng đảng viên sinh hoạt, đến cuối nhiệm kỳ, Chi bộ Văn phòng có 26 Đảng viên chính thức (trong đó có 4 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục cùng tham gia sinh hoạt).

Công tác đảng của Chi bộ vẫn còn một số khó khăn trong chỉ đạo, lãnh đạo do hai Phòng tham mưu có chức năng và nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nên Ban chấp hành Chi bộ khó nắm bắt hết công việc chuyên môn của từng phòng cũng như tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ, công chức, nhân viên trong từng đơn vị. Khối lượng công việc của từng phòng ngày càng nhiều, Cấp ủy phải kiêm nhiệm nhiều việc nên thời gian dành cho công tác Đảng đôi khi còn hạn chế…

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn

Trong quá trình lãnh đạo, cấp uỷ Chi bộ luôn luôn chú trọng chỉ đạo Phòng Tổ chức - cán bộ và Văn phòng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động tham mưu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục với những mảng công tác quan trọng: công tác xây dựng lực lượng, công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản trị hành chính, công tác tổng hợp, báo cáo; công tác chi ngân sách Nhà nước, công tác xây dựng cơ bản, công tác văn thư - lưu trữ, công tác tuyên truyền, đối ngoại... Từ đó, đã tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho việc xây dựng lực lượng theo tiêu chí chuẩn hoá cán bộ của Tổng cục Hải quan và xây dựng đơn vị ngày càng văn minh, hiện đại đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ mới.

Chi bộ quán triệt và chỉ đạo cán bộ, Đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các Chỉ thị, các Quy định, Quyết định về công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác, tinh thần phục vụ trong khi thi hành nhiệm vụ. Hàng năm, phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được phát động và lan tỏa sâu rộng đến từng đơn vị, từng cán bộ, Đảng viên và người lao động. Giai đoạn 2017-2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan tập trung vào bốn nội dung được xác định là nhiệm vụ đột phá của tỉnh Hà Tĩnh: Cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và hiện đại hóa nền hành chính. Từ 2017-2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh liên tục đạt chỉ số cải cách hành chính xếp trong top dẫn đầu trong khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (2017-2018: xếp thứ 2, 2019: xếp thứ 3).

Nhiệm kỳ 2017-2020 đánh dấu nhiều sự kiện và chuyển biến tích cực khi tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được kiện toàn và tinh gọn với việc giải thể Chi cục Hải quan Khu kinh tế CK Cầu Treo; sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Thanh tra thành Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra; sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan CK cảng Xuân Hải, giảm 09 Đội, Tổ tại các Chi cục và tương đương đồng thời quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các Đội, Tổ đang hoạt động. Hiện tại, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chỉ còn 6 Chi cục, Đội tương đương (giảm 02 Chi cục) và 04 phòng tham mưu (giảm 01 phòng).

Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động được nâng cao, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi bức thiết của tiến trình cải cách, hiện đại hóa toàn Ngành. Cán bộ công chức, người lao động được cử tham gia đầy đủ các lớp đào tạo tập huấn do các đơn vị trong và ngoài Ngành tổ chức (644 lượt). Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức 14 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ công chức. Nhờ vậy, ý thức tự học tập, nâng cao trình độ của cán bộ công chức được nâng lên với việc Hải quan Hà Tĩnh hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đối với 07 lĩnh vực nghiệp vụ chính. Kỳ thi cũng ghi nhận nhiều cán bộ công chức Hải quan Hà Tĩnh đạt kết quả cao (trên 90 điểm) và 5/7 thí sinh đạt điểm số cao nhất của 7 lĩnh vực nghiệp vụ chính đến từ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (Cụm thi số 3).

Tổng kết, trao chứng chỉ lớp đào tạo kỹ năng cho cán bộ công chức

Công tác điều động, luân chuyển được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định với 220 lượt thay đổi, luân chuyển vị trí công tác, trong đó có 162 lượt cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng lao động, 58 lượt cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo. Việc thay đổi vị trí công tác được bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết của đơn vị; Đồng thời đảm bảo nhu cầu nhân sự cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, nâng cao năng lực công chức và duy trì ổn định bộ máy tổ chức.

Hoàn thành 100% Kế hoạch Tổng cục Hải quan giao về thanh tra chuyên ngành tại trụ sở doanh nghiệp (9 cuộc), thu nộp ngân sách hơn 200 triệu đồng, kiểm tra nội bộ (7 cuộc), kiểm tra đột xuất (3 cuộc) tại các đơn vị thuộc, trực thuộc. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định góp phần phòng chống tiêu cực, tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo và cũng là biện pháp hữu hiệu chống thất thu ngân sách nhà nước....

Kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Doanh nghiệp

Công tác lập, bổ sung dự toán và tổ chức thực hiện dự toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Cục. Tiến độ giải ngân trong giai đoạn 2017 - 2019 của Cục đạt trên 98%. Quy chế thanh toán, Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành, sửa đổi kịp thời, đảm bảo chi đúng, chi đủ cho cán bộ công chức trong toàn Cục, đặc biệt đã ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng thiết bị chuyên dụnng máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy scan trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục. Việc quản lý, kiểm soát hồ sơ, chứng từ kế toán được thực hiện theo quy định, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở… Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo sát sao.

Công tác Văn thư lưu trữ đã đi vào nề nếp, ứng dụng nhiều phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp qua hệ thống đã giảm tải thời gian và nâng cao hiệu suất xử lý. Hệ thống hồ sơ, tài liệu được chỉnh lý và đưa vào lưu trữ theo quy định. Giai đoạn 2017-2020, đã làm thủ tục tiếp nhận, xử lý và chuyển giao hơn 1,1 triệu số văn bản đến, đóng dấu phát hành 8.803 số văn bản đi.

Công tác trang cấp tài sản, sửa chữa, xây dựng các công trình phục vụ công tác, điều kiện làm việc cho các đơn vị được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Hiện tại, đang gấp rút hoàn thiện công trình xây dựng Trụ sở Cục, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2020.

 Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn ngành về số lượng bài viết đăng tải trên website (850 thông tin, bài viết); phối hợp đăng hơn 300 tin, bài trên các báo, tạp chí của Trung ương, Ngành và địa phương. Phối hợp thực hiện 30 phóng sự truyền hình cập nhật các thông tin, kết quả về hoạt động của Cục, các sự kiện tiêu biểu của Ngành...

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch - vững mạnh

Chi bộ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt đầy đủ, sâu sắc, kịp thời các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức thuộc Chi bộ nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy định của ngành Hải quan về kỷ cương, liêm chính.

Vai trò và trách nhiệm của Chi bộ được thể hiện rõ nét khi ban hành, triển khai và chỉ đạo Chi bộ và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Chất lượng các đợt sinh hoạt đã đi sâu vào nhiệm vụ chính trị của chi bộ trên cơ sở cụ thể hoá chủ trương, đường lối, các Nghị quyết của Đảng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

Nhiệm kỳ 2017-2020, 100% đảng viên, quần chúng trong Chi bộ có bài thu hoạch chất lượng cao sau khi tham gia các Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ do Đảng ủy Cục tổ chức. Đảng viên của Chi bộ tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy truyền thống Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm” giữa các tập thể chi bộ, đơn vị, Chi bộ cũng có nhiều Đảng viên nòng cốt tham gia và đạt giải cao tại các Hội thi “Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, (Giải Nhất), “Cán bộ kiểm tra giỏi” (Giải Nhất), “Báo cáo viên giỏi” (Giải Khuyến khích) do Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức.

Giành Giải Nhất tại Hội thi "Cán bộ kiểm tra giỏi" (cấp Đảng ủy Khối)

Chú trọng công tác phát triển Đảng với việc giới thiệu 03 lượt quần chúng tham gia lớp cảm tình đảng, tổ chức kết nạp đối với 02 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức đối với 02 đồng chí.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong Chi bộ ổn định, Chi bộ đoàn kết, thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảng viên Chi bộ có lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm tư cách lối sống, hoặc các điều cấm đảng viên không được làm

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Phát triển

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2017-2020, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng đã chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể gắn với việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn và phát triển chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với tinh thần đoàn kết, dân chủ đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành Chi ủy là những hạt nhân có kinh nghiệm, có nhiệt huyết và nhận được sự tín nhiệm cao của tập thể.

Ban chấp hành Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác chuyên môn, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới đã chỉ rõ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng mảng công việc của hai Phòng tham mưu, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

 Chuẩn hóa các quy trình về quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng; Đổi mới công tác tập huấn, đào tào, bồi dưỡng chuyên sâu cho CBCC; Xây dựng chương trình đào tạo sát đúng, thiết thực, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan; xác định biên chế theo từng vị trí việc làm tại các đơn vị nhằm để quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp; thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức và lãnh đạo nhằm làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, đảm bảo phát huy hiệu quả của CBCC

Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch được TCHQ phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Triển khai các cuộc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Cập nhật các sai sót vào Cẩm nang nghiệp vụ để các đơn vị biết, nghiên cứu. Ban hành văn bản chấn chỉnh công tác sau thanh tra, kiểm tra. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra kiểm tra. Đồng thời thực hiện các cuộc thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, tuyên truyền, đối ngoại, thực hiện tốt việc cung cấp thông tin phục vụ việc chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của Lãnh đạo Cục; Xây dựng và bảo vệ thành công điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách hàng năm trên cơ sở đảm bảo kinh phí cho các hoạt động chuyên môn của Cục; chi đúng, đủ, kịp thời, tối đa cho cán bộ công chức, người lao động; Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trong toàn Cục

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020-2022 xác định những trọng tâm về tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và đứng đầu chuyên môn trong lãnh đạo điều hành chi bộ, điều hành đơn vị; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các tổ chức này; Đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên; không để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật chuyên môn, kỷ luật đảng; Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của chi bộ theo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố mới tích cực nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2022 với những thách thức, khó khăn của tiến trình hội nhập, cùng với đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc cải cách, hiện đại hóa nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng, toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng Chi bộ Văn phòng quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó, xứng đáng là Chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Hồng Trà

Tin cùng chuyên mục