Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chính trị - Kinh tế - Xã hội

Cổng thông tin khai báo y tế trực tuyến: https://tokhaiyte.vn

3/9/2020 3:00:57 PM

CỔNG THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ TRỰC TUYẾN
Truy cập: https://tokhaiyte.vn
Hãy là người tiên phong chống dịch COVID-19
Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

 

Tin cùng chuyên mục