Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: thực hiện kiểm tra thân nhiệt CBCC, NLĐ, khách đến liên hệ công tác trước khi vào cơ quan.

3/17/2020 8:31:41 AM

          Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung các nội dung như:

Thành lập BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của Cục, Tổ triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Bố trí CBCC, NLĐ thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt hàng ngày đối với CBCC, NLĐ tại cổng cơ quan trước khi vào làm việc. Đối với khách đến liên hệ công tác, yêu cầu phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cổng cơ quan. Đối với các đồng chí bảo vệ, các đồng chí được phân công đo thân nhiệt tại cổng cơ quan và CBCC có tiếp xúc với khách đến làm việc bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Mặt khác, đơn vị cũng đã chỉ đạo từ 16/03/3020, CBCC, NLĐ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, các phương tiện giao thông công cộng,…) và xử lý khẩu trang sau khi sử dụng.

CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang thực hiện nhiệm vụ

Đối với các Chi cục Hải quan cửa khẩu, CBCC, NLĐ khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải phải đeo khẩu trang, mang găng tay đúng tiêu chuẩn; thực hiện việc sát khuẩn, vệ sinh cá nhân sau khi hoàn thành công việc. Các đối tượng khác (tại các đơn vị thuộc, trực thuộc ngoài Chi cục Hải quan cửa khẩu), khuyến khích CBCC, NLĐ đeo khẩu trang tại nơi làm việc.

                                                                       Hoàng Thương                                                                       

 

Tin cùng chuyên mục