Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, những nỗ lực trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

5/20/2020 8:55:45 AM

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Cục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trước thềm đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta hãy cùng nhìn lại những kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Giữ vững sự ổn định, gắn kết, đồng lòng nhất trí xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hiện có 160 đảng viên (đạt 87,4% trên tổng số cán bộ công chức), sinh hoạt tại 8 chi bộ cơ sở; trình độ cán bộ, đảng viên, công chức khá đồng đều, được đào tạo cơ bản với trên 92,8% cán bộ công chức có trình độ đại học trở lên. Đây là một thế mạnh của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trong việc tổ chức triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan tác động, song bám sát chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, đoàn kết, sáng tạo, chỉ đạo, điều hành theo đúng nguyên tắc tổ chức của Đảng; triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên, của Đảng ủy cơ quan về công tác Đảng, trọng tâm là việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững ổn định trong Đảng bộ; củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, trong Đảng bộ, không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của ngành hải quan có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Đồng thời, Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện tinh gọn, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các cấp thuộc Cục, điển hình như sáp nhập 2 phòng tham mưu; giải thể 01 Chi cục, giảm 09 Đội, Tổ tại các Chi cục và tương đương , sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải; đã có 956 lượt cán bộ công chức được cử tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn; thực hiện 374 lượt điều động, luân chuyển; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 19 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo; bồi dưỡng và kết nạp mới 31 đảng viên trẻ...

    Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh đạt giải nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực chăm lo xây dựng cơ quan văn hoá, cán bộ công chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú, tham gia tích cực ngày hội đoàn kết toàn dân; tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thể hiện được vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng.Trong nhiệm kỳ, cán bộ đảng viên đã tích cực đóng góp hơn 550 triệu đồng cho các quỹ mái ấm công đoàn, bảo trợ trẻ em, quỹ vì trường sa thân yêu, vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Ngoài ra, những năm qua đoàn viên Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tự nguyện đóng góp tiền lương hàng tháng để phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa tặng mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Huệ (Sơn Hà - Hương Sơn - Hà Tĩnh) và tặng gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng của bão lụt tại huyện Kỳ Anh, tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, hiến máu tình nguyện, hành hương về các địa chỉ đỏ, tổ chức tặng quà cho các hoàn cảnh kém may mắn nhân các ngày lễ, tết...

Phát huy sức mạnh của tổ chức Đảng trong lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát huy sức mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và đạt kết quả tích cực. Đảng ủy và lãnh đạo Cục đã phối hợp lãnh đạo tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành và của địa phương về triển khai các giải pháp thu hút và nuôi dưỡng nguồn thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý Hải quan; duy trì quản lý, vận hành khai thác có hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS và chương trình ứng dụng nghiệp vụ hải quan trong lĩnh vực thông quan, sau thông quan, quản lý thu thuế, QLRR; triển khai thành công hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, chương trình nộp thuế điện tử DN nhờ thu. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện quy định pháp luật mới ban hành về lĩnh vực hải quan, chính sách thuế; triển khai và đưa nội dung quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất.

Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thông quan điện tử cho 58.721 tờ khai hải quan với tổng kim ngạch XNK đạt 12,5 tỷ USD, thực hiện thu nộp hơn 23.423,95 tỷ tiền thuế, trong đó chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử. Chỉ tính riêng năm 2018, hơn 5.200 tỷ đồng tiền thuế được thu nộp bằng phương thức điện tử (chiếm 86%) và năm 2019 là 6.561 tỷ đồng (chiếm 100%);  tiếp nhận và xử lý 4.084 hồ sơ qua hệ thống DVCTT; thực hiện thủ tục cho hơn 557.970 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Giai đoạn 2015-2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn là một trong 3 đơn vị giữ vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác chống thất thu qua kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát ma túy,tiền chất tại địa bàn quản lý. Qua đóđã có 112 cuộc kiểm tra sau thông quan và 13 cuộc thanh tra chuyên ngành được thực hiện, truy thu nộp NSNN số tiền gần 22,8 tỷ đồng; thu hồi và xóa nợ hơn 1 tỷ đồng của 11 doanh nghiệp; bắt giữ và xử lý 1.314 vụ buôn lậu, vi phạm hành chính với tổng trị giá hàng hóa bắt giữ và tiền xử phạt là 15,9 tỷ đồng; phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 75 vụ ma túy, vận chuyển trái phép pháo nổ, hàng cấm.

Ghi nhận những đóng góp của tập thể Đảng bộ và cán bộ Đảng viên, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có 01 tập thể và 01 cá nhân được Đảng ủy Khối tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các Chi bộ trực thuộc nhiều năm đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu và tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tập thể và các cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được tặng nhiều danh hiệu cao quý gồm huân chương lao động,Huân chương chiến công và nhiều bằng khen, giấy khen, nhiều sáng kiến cấp Bộ, Ngành, cấp cơ sở được công nhận và đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động nghiệp vụ hải quan.Đây sẽ là tiền đề, là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái những thành công mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                         Mỹ Hạnh - Chi bộ Nghiệp vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục