Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Thi trực tuyến về truyền thống Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh - cách làm sáng tạo để giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ

5/25/2020 12:31:05 PM

Từ ngày 25/05 đến hết ngày 29/5/2020, Công đoàn, Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phát động cuộc thi tìm hiểu về truyền thống, lịch sử Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Ứng dụng công nghệ cao, cuộc thi được tổ chức với hình thức thi trực tuyến và được xem là “sáng kiến” của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh khi giáo dục truyền thống, lịch sử cho cán bộ công chức, đặc biệt là thế hệ trẻ một cách sinh động và lý thú.

Ngay từ ngày đầu tiên (25/05/2020), cán bộ công chức (CBCC), người lao động (NLĐ) toàn Cục đã hăng hái tham gia bởi cuộc thi không giới hạn số lượt tham gia. Mỗi ngày Ban Tổ chức sẽ ban hành một bộ đề thi gồm 10 câu hỏi (trong đó có 9 câu trắc nghiệm, 01 câu dự đoán số người trả lời đúng). Thời gian dự thi bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 17h30 trong các ngày tổ chức thi và thời gian làm bài là 15 phút cho 10 câu hỏi. Sau mỗi ngày thi sẽ thống kê thí sinh trả lời nhanh nhất, đúng nhất và dự đoán chính xác nhất để vinh danh tại Đại hội Đảng bộ Cục sắp tới.

Đồng chí Minh Châu - một cán bộ Đoàn năng nổ cho biết: “Chưa đến 7h30 mà các thành viên trong phòng đã mở máy, chuẩn bị vào thi. Lâu lắm mới có không khí sôi nổi khi tham gia một cuộc thi tìm hiểu như vậy. Không đòi hỏi viết tay, câu hỏi thì trải trên một số lĩnh vực nên sau khi hoàn thành phần thi, cũng đã tích lũy cho mình nhiều kiến thức về lịch sử, truyền thống cơ quan, đơn vị”.

Ngoài các câu hỏi liên quan về truyền thống, lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (1992-2020), cuộc thi cũng là sân chơi bổ ích để cán bộ, Đảng viên và quần chúng được bổ sung các kiến thức, nắm rõ hơn về các tổ chức Đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công và Đoàn cơ sở Cục), thấm nhuần hơn tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hồng Trà

Tin cùng chuyên mục