Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Những dấu ấn 10 năm cải cách hành chính

7/3/2020 4:47:09 PM
Trên chặng đường 10 năm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (2011-2020), mặc dù gặp phải không ít khó khăn nhưng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ghi được những dấu ấn quan trọng, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại hóa, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan, đơn vị trong công cuộc đổi mới của Ngành và của tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp để cụ thể để thực hiện có hiệu quả, chất lượng Nghị quyết số 30c/NQ-CP và các Nghị quyết 19, Nghị quyết 35, Nghị quyết 02 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hiện đại hóa của Ngành Hải quan, của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020, Đề án quản trị Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020...

Trong giai đoạn 2011-2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng, ban hành 102 văn bản về triển khai công tác cải cách hành chính tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm; công tác quản lý điều hành, hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã được hiện đại hóa bằng 25 chương trình phần mềm ứng dụng, tạo nên môi trường làm việc văn minh, khoa học, hiện đại, 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa.  Một trong những điểm nổi bật của cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan trong giai đoạn này phải kể đến đó là, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai thành công và thực hiện tốt thủ tục hải quan trên Hệ thống thông quan điện tử V4 (năm 2010) và hệ thống thống quan tự động VNACCS/VCIS (tháng 4/2014), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hải quan. Đến nay, tỷ lệ tờ khai, kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS đạt tỷ lệ 99,8%, số thuế thu nộp qua hệ thống điện tử của Ngành đạt 100%. Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai thực hiện thành công Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin hàng hóa E-Manifest, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM, ứng dụng hiệu quả "Cơ chế Một cửa quốc gia tại cảng biển", mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan và giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thường xuyên rà soát, đánh giá nhằm phát hiện những bất cập, chồng chéo, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan; niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC hải quan đã công bố trên Trang Thông tin điện tử của Cục và tại trụ sở Chi cục, các địa điểm thực hiện thủ tục hải quan để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện

Các TTHC hải quan được niêm yết công khai tại các trụ sở Chi cục 

Trong 10 năm qua, từ 2011- 2020 với tinh thần chủ động, đổi mới, cầu thị, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức được trên 40 cuộc hội nghị đối thoại doanh nghiệp, giải quyết gần 150 vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo trên 214 vướng mắc vượt thẩm quyền; chủ động, quyết liệt trong việc ký kết Quy chế phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển. Công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân được thường xuyên được quan tâm. Trang website của Cục Hải quan Hà Tĩnh với hơn 10 chuyên mục lớn, số lượng bài viết đa dạng, phong phú, có chất lượng đã thu hút hơn 7,82 triệu lượt truy cập.

Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan 

Với quan điểm con người và tổ chức bộ máy là yếu tố quyết định sự thành công của công cuộc cải cách hành chính, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong giai đoạn 2011-2020, Cục đã thực hiện thủ tục bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 61 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo; cử 2.137 lượt cán bộ công chức được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ngày một nâng cao. Đặc biệt, trong năm 2019 và đầu năm 2020 đã có 100 cán bộ công chức tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Tổng cục Hải quan tổ chức tại 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính từ cấp Cục đến Chi cục, hơn 80% cán bộ công chức đạt cấp độ 2 và cấp độ 3.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, hợp đồng lao động Cục Hải quan Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có sự đóng góp của công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2020 đã có nhiều tập thể, cá nhân được vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Ngành, UBND tỉnh trao tặng như: 3 Huân chương Lao độn‌g; 15 Huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba; 02 Cờ thi đua của Chính phủ; 25 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng luôn là đơn vị xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính trong tổng số các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hơn 10 năm chưa phải là dài đối với một tổ chức, tuy nhiên, thành công từ công cuộc cải cách hành chính đã góp phần mang lại nhiều cơ hội thuận lợi cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, giúp đơn vị tiếp tục lập thêm nhiều thành tích mới. Trước bối cảnh Bức thiết phải đổi mới hành chính trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu đặt ra cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là cần phải tiếp tục phát huy sức mạnh của trí tuệ tập thể, của khối đại đoàn kết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trang thiết bị, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, thu hút nhiều hơn nữa các dự án về làm thủ tục hải quan trên địa bàn, tăng thu cho ngân sách nhà nước, đưa Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                    Mỹ Hạnh – Phòng Nghiệp vụ 

 

 

Tin cùng chuyên mục