Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa

7/13/2020 3:52:45 PM

           Ngày 04/07/2020, trong lúc thực hiện tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc địa bàn kiểm soát hải quan, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện thấy 02 (hai) bao tải nhỏ màu trắng, bên trong có chứa hàng hóa, nghi là vy động vật tê tê có trọng lượng 18kg (mười tám kilogam).

         Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông báo: Ai là chủ sở hữu của số hàng hóa trên, đề nghị đến trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, địa chỉ: xã Sơn Kim 1-huyện Hương Sơn- tỉnh Hà Tĩnh (hoặc liên hệ công chức Trần Mạnh Hùng, điện thoại 098.2121609) để giải quyết.

          Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo này mà không ai đến nhận, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ xử lý số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật./. 

Tin cùng chuyên mục