Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Dấu ấn CCHC giai đoạn 2011-2020: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

9/18/2020 10:15:48 AM

       Chiều ngày 17/9/2020, tại Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 đã được long trọng tổ chức với sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

       Giai đoạn 2011-2020 ghi nhận những chuyển biến tích cực, khá toàn diện của công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Đến nay, về cơ bản các nhiệm vụ của chương trình tổng thể đã hoàn thành và đạt mục tiêu đề ra. Tác động của CCHC đã làm chuyển biến rõ nét nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, người lao động về CCHC, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp nhân dân làm thước đo hiệu quả, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Các địa phương dự Hội nghị trực tuyến từ các điểm cầu. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

      Theo đó, phát triển doanh nghiệp tăng 43.24%, tăng thu ngân sách 11.048 tỷ đồng so với năm 2011, thu hút 1.402 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký 417.021 tỷ đồng.

       Đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh Hà Tĩnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh triển khai CCHC trên các lĩnh vực công tác, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ hải quan, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch trên địa bàn, được doanh nghiệp nhân dân đánh giá cao.

      Giai đoạn 2011-2020, Hải quan Hà Tĩnh đã ban hành hơn 1.000 văn bản chỉ đạo về triển khai công tác cải cách hành chính, 138 văn bản về chỉ đạo, triển khai công tác kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật, nhằm xem xét, đánh giá thực trạng, hiệu quả thi hành pháp luật; đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát 139 văn bản; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát 139 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 808 văn bản. Tổ chức 15 hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại các đơn vị trọng điểm: Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Áng, Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải.

       Để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và làm thủ tục thông quan, đơn vị đã duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong toàn Cục, tiếp nhận và xử lý 5.287 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn (tính từ thời điểm năm 2017, bắt đầu triển khai DVCTT). 100% Chi cục thuộc Cục thực hiện phối hợp thu ngân sách với hệ thống các ngân hàng thương mại, tỷ lệ nộp thuế qua ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ 97,5% trong tổng số thu thuế nộp ngân sách. Từ đó, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vào số thu nộp ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

      Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết CCHC giai đoạn 2011-2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vinh dự là một trong 29 tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Văn phòng Cục cũng vinh dự được tặng Bằng khen vì những đóng góp trong công tác này.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vinh dự là 1/29 tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sỏ Nội vụ Phan Thị Tố Hoa tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

      Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Chú trọng tuyên truyền CCHC một cách thiết thực, tác động đến nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch CCHC hàng năm. Chú trọng công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh ban hành. Trang bị các trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tại Bộ phận một cửa tại Cục và các Chi cục đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa theo quy định.

Hồng Trà

 

Tin cùng chuyên mục