Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế

10/8/2020 9:59:07 AM

         Sự bùng phát dịch của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Năm 2020 là một năm kinh tế khó khăn đối với cộng động doanh nghiệp trên thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua Cục Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế trên địa bàn.

        Một trong những hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan; các bộ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đặc biệt là các Luật, Nghị định, Thông tư  mới ban hành đến cộng đồng doanh nghiệp với nhiều hình thức như: niêm yết công khai tại bảng tin Cục và các Chi cục; cập nhật liên tục các văn bản mới lên Website của Cục Hải quan Hà Tĩnh; tuyên truyền các văn bản mới thông qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp; thông qua Hội nghị đối thoại doanh nghiệp...

        Thường xuyên tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, người khai hải quan có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn để kịp thời phổ biến pháp luật, giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hà Tĩnh.

        Hướng dẫn, giải đáp trực tiếp cho người khai hải quan tại cơ sở của người khai hải quan khi có yêu cầu của người khai hải quan. Hướng dẫn, giải đáp cho người khai hải quan bằng văn bản khi người khai hải quan đề nghị cơ quan Hải quan trả lời bằng văn bản. Hướng dẫn trực tiếp cho người khai hải quan tại trụ sở cơ quan hải quan, qua điện thoại, Email, bằng văn bản…

         Bố trí phòng tiếp công dân và cử cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tiếp dân và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan; duy trì tốt Tổ giải đáp vướng mắc sẵn sàng giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp và kịp thời hỗ trợ cho người khai hải quan người nộp thuế;

        Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các đơn vị cũng như trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan; công chức Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình, lịch sự, thực hiện công khai, minh bạch không phiền hà, sách nhiễu đối với người khai hải quan, người nộp thuế.

          Triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp; thành lập Tổ tư vấn về Hải quan – Doanh nghiệp với 31 người tham gia, thường xuyên cung cấp thông tin, vận động doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa, kịp thời giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện duy trì chuyên mục đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử Cục Hải quan Hà Tĩnh; tham gia chuyên mục “ Doanh nghiệp hỏi-cơ quan Nhà nước trả lời” trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Hà Tĩnh. phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh, báo Hải quan, Thời báo tài chính, Báo Diễn đàn doanh nghiệp; báo pháp luật và đời sống…thực hiện đưa tin, phóng sự chuyên đề về các hoạt động Cục Hải quan Hà Tĩnh và tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực Hải quan.

         Đối thoại DN năm 2020 tại Chi cục HQCKQT Cầu Treo

        Vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại Chi cục HQCK Cầu Treo và Chi cục HQCK cảng Vũng Áng, với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Cục, các Phòng chức năng và tổ tư vấn Hải quan –Doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tại Hội nghị, đã giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan tại các Chi cục, với tinh thần cởi mở, đối thoại thẳng thắn, giải quyết triệt để các vướng mắc của doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Cục Hải quan Hà Tĩnh, tạo sự gắn kết, hợp tác, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời là dịp để Cục Hải quan Hà Tĩnh tri ân cộng đồng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Cục Hải quan Hà Tĩnh đã, đang và sẽ nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trong làm thủ tục hải quan với phương châm “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”.

                                                                                                         Bích Hiền - Phòng CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục