Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2020

10/8/2020 5:21:05 PM

Thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đồng thời nhằm nâng cao phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy kịp thời, ngày 08/10/2020, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Xác định vai trò quan trọng của lực lượng PCCC cơ sở, lớp huấn luyện đã diễn ra rất nghiêm túc. Sau một ngày huấn luyện, học viên đã được trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy; các nguyên nhân gây ra cháy và biện pháp phòng cháy, chữa cháy; phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ, cứu tài sản; quy trình xử lý một vụ cháy; hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy... 

Trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, không để xảy ra sự cố cháy, nổ.  

Tin cùng chuyên mục