Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Một số nội dung cơ bản về thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP

10/15/2020 3:47:33 PM

Ngày 7/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Nghị định gồm 05 chương và 44 điều, bao gồm: Chương I: Quy định chung;  Chương II: Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Chương III: Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Chương IV: Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; Chương V: Điều khoản thi hành.

Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đối tượng áp dụng là cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hình thức xử phạt: Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định.

Theo đó, những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản đối với các hành vi vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu báo in quy định tại Điều 15 của Nghị định; các hành vi vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm quy định tại  điểm a, b và d khoản 2, khoản 4 Điều 30; và các hành vi vi phạm Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xuất bản điện tử và phát hành xuất bản phẩm điện tử  quy định tại điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định này và phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể như sau:

Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP.

Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Nghị định ;Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền Phạt tiền đến 200.000.000 đồng; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Nghị định 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

                                                       Huyền Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục