Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sau thông quan những tháng cuối năm 2020

10/15/2020 4:46:12 PM

           Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và ngành Hải quan nói riêng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tại Chỉ thị 11/CT-TTg, Chỉ thị 02/CT-BTC, Công văn số 2466/TCHQ-KTSTQ, thời gian qua, nhằm đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp tập trung phòng, chống dịch, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác KTSTQ tạm dừng kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật trong năm đối với các doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện trong danh sách do Tổng cục Hải qua phê duyệt. Việc kiểm tra STQ theo dấu hiệu vi phạm và kiểm tra trên cơ sở áp dụng QLRR chỉ thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm và được sự phê duyệt của Lãnh đạo Cục, sự đồng thuận của doanh nghiệp. Trong thời gian đó, để vừa tạo thuận lợi, vừa đảm bảo công tác quản lý, Chi cục KTSTQ đã chỉ đạo CBCC tăng cường hoạt động nghiên cứu pháp luật thông qua đẩy mạnh hoạt động thu nhập thông tin chuyên sâu để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trường hợp cần thiết phải KTSTQ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện nay, khi mà dịch bệnh được kiểm soát hơn, công tác kiểm tra sau thông quan tại Chi cục được đẩy nhanh tiến độ, triển khai mạnh mẽ. Lực lượng CBCC được chia thành 02 Tổ/nhóm kiểm tra đồng thời các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tăng tốc, đẩy nhanh hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2020. Đối với các doanh nghiệp khi có dấu hiệu vi phạm, rủi ro, trước khi tiến hành kiểm tra sau thông quan thì Đoàn kiểm tra thông báo cho doanh nghiệp cung cấp thông tin, đồng thời đề nghị doanh nghiệp nếu có khó khăn khi đoàn dự kiến đến kiểm tra thì có ý kiến bằng văn bản để xem xét dừng hoạt động kiểm tra.

CBCC Chi cục KTSTQ làm việc với DN

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Chi cục tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2020; giữ gìn khối đại đoàn kết nội bộ; chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm được Cục giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Tập trung kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, chú trọng thu thập thông tin, phân tích rủi ro kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao như khoáng sản, phế liệu ... và những doanh nghiệp chưa được thực hiện KTSTQ.

- Đẩy mạnh, đổi mới phương thức thực hiện kiểm tra theo hướng áp dụng quản lý rủi ro và công nghệ thông tin để thu thập, phân tích thông tin, đánh giá các dấu hiệu rủi ro trong xây dựng kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, nhằm giảm thiểu thời gian kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Công tác Kiểm tra sau thông quan

- Tham mưu cho LĐ Cục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động KTSTQ tại các Chi cục Hải quan. Trong đó, tập trung đánh giá thông tin, phân tích rủi ro đối với các lô hàng luồng xanh có dấu hiệu rủi ro cao, các lô hàng có dấu hiệu nghi ngờ về mã số, giá, C/O,...; Chú trọng công tác KTSTQ về trị giá, đảm bảo không bỏ sót các lô hàng nghi ngờ có giá thấp. Bám sát quy trình của Tổng cục, không để tình trạng thiếu, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCC như không cập nhật, cập nhật trễ vào chương trình GTT02, STQ01, QLVP14 trong thời gian vừa qua.

- Phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành hải quan, đảm bảo hoạt động kiểm tra đúng quy định, hiệu quả, tránh trùng lặp, không gây phiền hà cho người khai hải quan.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan. Bố trí cán bộ công chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan. Thường xuyên cử công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị bạn để nâng cao trình độ.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2020, trong thời gian này Chi cục tiếp tục quyết tâm cao trong công tác KTSTQ để hoàn thành kiểm tra từ 2 đến 4 doanh nghiệp, phấn đấu thu NSNN mức cao nhất. Hiện tại, Chi cục đang thực hiện rà soát, kiểm tra và đề xuất danh sách doanh nghiệp KTSTQ đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan năm 2021 trình Tổng cục Hải quan phê duyệt; đối tượng doanh nghiệp được lựa chọn là những doanh nghiệp chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc đánh giá mức độ rủi ro thấp trong hệ thống QLRR; trong thời gian từ 3 đến 5 năm doanh nghiệp chưa được KTSTQ để đánh giá tuân thủ pháp luật.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2020, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã hoàn thành 5 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, 01 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan; ấn định thuế, tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính truy thu gần 2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.                                                                          

Tuyết Nguyễn (KTSTQ)

Tin cùng chuyên mục