Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính làm việc với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

10/16/2020 5:03:47 PM

          Sáng ngày 15/10/2020, tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính do đồng chí Ngô Chí Tùng, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018-2019.

        Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính cho biết, nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực công tác trọng tâm: chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao lực lượng; tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Báo cáo kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018-2019, đồng chí Đinh Văn Hòa - Phó Cục trưởng khẳng định, trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Hải quan về đẩy mạnh xây dựng nền hành chính công, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân. Giai đoạn 5 năm (2015-2019), Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn nằm trong top dẫn đầu toàn tỉnh về triển khai CCHC và kiểm soát TTHC.

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: Công tác rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC Hải quan chưa đạt hiệu quả như mong muốn do văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) điều chỉnh trong lĩnh vực Hải quan nhiều, còn chồng chéo, bất cập gây khó khăn trong việc giải quyết TTHC; Kết quả phối hợp triển khai CCHC và hiện đại hóa hành chính của các lực lượng chuyên trách trên địa bàn chưa cao; Việc triển khai CCHC, kiểm soát TTHC tại các đơn vị thuộc, trực thuộc hiệu quả chưa cao do tính chất kiêm nhiệm, chưa chuyên sâu.

Đồng chí Ngô Chí Tùng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; khằng định đơn vị đã có nhiều nỗ lực để cùng với toàn ngành Hải quan đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa: tinh gọn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy các cấp (giải thể 1 Chi cục; sáp nhập 2 Chi cục, 2 Phòng, giảm 9 Đôi, Tổ tại Chi cục và tương đương); cập nhật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục;

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn cũng đề nghị Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp người dân, doanh nghiệp; Rà soát lại hồ sơ, khắc phục những hạn chế Đoàn đã chỉ ra...

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính cũng đã làm việc với Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo về công tác CCHC và kiểm soát TTHC.

Hồng Trà

 

Tin cùng chuyên mục